Gemeenteraadsvergadering 26 oktober

De gemeenteraad behandelde maandagavond 50 onderwerpen

ZWOLLE – Maandagavond 26 oktober om 19.30 uur was er in de gemeenteraad een besluitvormingsronde met wel 50 agendapunten.

Er zijn agenderingsverzoeken gehonoreerd over The Port of Zwolle en de wooncrisis in Zwolle. Ook is er één aangenomen over het economisch perspectief van Zwolle.

50 onderwerpen

Er was een ingekomen stuk over het beleid rond dyslexie, men wil hier graag een debat over na de beantwoording van de mondelinge vragen. Het college van B&W werd geprezen omdat zij hun uiterste best doen om hier aan te werken. Na het debat van 21 september jongstleden spreken de partijen zich uit voor steun aan het ontwikkelkader Spoorzone. Zij prijzen de groene en innovatieve insteek voor het gebied.

Ook de visie op de Milligerplas was op 21 september in debat. Alle fracties nemen nu het visiestuk aan. Er was wel wat onenigheid tussen de VVD en de SP over de verlichting ‘s avonds en ‘s nachts in recreatiegebieden. Volgens de SP hoeft men daar ‘s avonds niet te zijn, volgens de VVD wel. De wethouder, Monique Schuttenbeld, vertelde dat het beleid Zwolle-breed zo is, datdoorgaande fietspaden wel worden verlicht, maar recreatieve niet. Zij ontraadde de motie hierover van de VVD, maar deze werd toch aangenomen.

De lichtvisie Binnenstad was op 29 september in debat. Alle partijen nemen de visie aan en zijn blij met de manier waarop rekening wordt gehouden met eventuele milieu-effecten. Daarna volgen nog acht onderwerpen die direct zijn weggehamerd. Er zijn ook een aantal moties vreemd aan de dag Dit is een motie over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Meestal gaat dit over een actueel onderwerp.

Moties vreemd

D66 wil verlaten fietsen opkopen en goedkoop aanbieden aan studenten. De wethouder steunt dit programma niet, omdat hij de gemeente geen concurrent wil maken van de fietsenhandelaren. Onder andere D66 wil de overlast van bootjes in de grachten aanpakken. De wethouder is in gesprek hierover met bootverhuurbedrijven. Het CDA wil lachgas lokaal verbieden, maar deze motie haalt het niet, omdat afwachten tot het rijk met een regeling komt waarschijnlijk sneller is.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen met de Livestream op www.zwolle.nl op maandagavonden vanaf 19.30 uur en ook naderhand te bekijken. Op deze website staan ook de agenda’s en de stukken. Wie wil inspreken, kan dat doen via raadsgriffie@zwolle.nl.