Gemeenteraadsvergadering 4 november

Gemeenteraadsvergadering 4 november

ZWOLLE – Deze avond waren er 17 agendapunten bij de Gemeenteraadsvergadering. Een aantal daarvan konden direct weggehamerd worden als ter kennisname.

Zo zijn de beslisnota’s aangenomen over: Het wijzigen van de pilot over uitgaan van jongeren onder de 18 jaar, de evaluatie over de OV-chippoorten op station Zwolle, de regionale energiestrategie West Overijssel, het vervolg van de aanpak populieren, de ontwikkelingen rond de circulaire economie ondernemen. Deze stukken zijn in te zien op de website van de gemeente onder ibabs.

Vuurwerkbeleid

Over het vuurwerkbeleid van Zwolle de komende jaarwisseling sprak men nog wat langer. Op 3 juni is dit onderwerp in de raad uitvoerig besproken. Er is een opinienota vastgesteld waarbij er een pilot komt met vrijwillig vuurwerkvrije zones en verplicht vuurwerkvrije zones bij kwetsbare locaties. Ook wil men bewustwording van de gevaren van vuurwerk creëeren door voorlichting op scholen. De Raad wilde het College tot spoed manen, maar dat bleek niet nodig. De plannen liggen klaar voor gebruik, direct wanneer de Raad instemt met het plan. En dat deed de Raad. Mensen die een vuurwerkvrije zone willen, kunnen elkaar opzoeken en dat melden bij de gemeente.

Over de intensivering en uitbreiding van de aanpak statushouders werd niet verder gesproken na de behandeling van 7 oktober. De voltallige raad nam de beslisnota aan. Ook met de gewijzigde begroting van het Regionaal Servicecentrum JEugd (RSJ) stemde iedereen in. Tevens krijgen de raadsleden minder ICT vergoeding, dit op initiatief van de SP. Men sprak de hoop uit dat met ingang van de nieuwe licentieperiode de beste lokale omroep kan worden gekozen. Er is nog weinig tijd, maar de raad kan advies geven aan het Commissariaat van de Media. Claudia van Bruggen is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de raad.

Alle stukken zijn in te zien op www.zwolle.nl via ibabs, ook de livestream is terug te zien op deze site.