Gemeenteraadsvergadering 9 december

De gemeenteraad vergadert weer op 9 december

ZWOLLE – Op deze avond staan er 40 punten op de agenda. 19 daarvan zijn ter kennisgeving. Er zijn artikel 45 vragen. Dit zijn vragen die rechtstreeks aan de ambtenaar kunnen worden gesteld.

Ze gaan over standplaatsvergunningen, snelheidsmeter, PFAS, en een wijkbijeenkomst. 17 punten zijn direct geagendeerd met een beslisnota.

Dit zijn: mobiliteitsvisie 2020-2030, huiselijk geweld, Shelter City, Nieuwbouw Integraal Kind Centrum Het Saffier, Benoeming leden Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs regio, Inzet middelen gemeentefonds voor intensivering toezicht en handhaving kinderopvang, ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zwolle, veegplan snippergroen, belasting verordeningen 2020, begrotingswijziging GGD, Startmotor RES, 1e wijziging Gemeenschappelijke Regels omgevingsdienst IJsselland, Benoeming burgerlid VVD dhr. Bus, Bestemmingsplan buitengebied, coördinatie besluit bestemmingsplan Assendorp, financiering stedelijke initiatieven Voorsterpoort, vaststelling derde periodieke begrotingswijziging, wijziging verordening adviescommissie bezwaarschriften.

De vergadering is Live bij te wonen op maandagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Grote Kerkplein. Tevens is zij te volgen via de Livestream op www.zwolle.nl. De stukken en volledige agenda staan ook op derze site, via ibabs.