Gemeenteraadsvergadering over De Tippe en Spoorzone

Gemeenteraadsvergadering 18 mei 2020

ZWOLLE – Maandagavond 18 mei is er in de gemeenteraad een debatronde geweest met de woordvoerders van alle partijen.

Het ging over het ontwikkelplan van De Tippe en de uitwerking van het ontwikkelperspectief centrumzijde stationsgebied.

De voorzitter meldde dat het fijn was om elkaar weer te zien ondanks de corona-crisis. Zowel de wethouder als de woordvoerder van de ChristenUnie benadrukten hoe belangrijk het is om tijdens deze crisis niet in slaap te vallen, maar besluiten te blijven nemen en de economie te laten doorgaan.

De Tippe

De Tippe is een ambitieus plan dat staat voor duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit en klimaatadaptatie. Alle partijen zien dat in en vinden het een goed plan. Toch willen zij nog wat puntjes op de i zetten. Het is mooi dat de groei gaat van 300 naar 500 woningen in dit gebied, maar kan dat niet nog sneller, of meer? Bijvoorbeeld door hoogbouw. Kunnen de ‘hubs’ (biohub, mobiliteitshub, circulariteitshub) niet wat worden uitgesteld totdat we zeker weten dat ze gebruikt gaan worden?

Meer vragen

Gaat het non-speculatie beding bij deze bouwopgave al in, en wanneer? Er wordt voor 25% co-creatie ingezet, dat wil zeggen dat men samen met bewoners werkt aan de bouwplannen. Remt dat de productie als het niet goed lukt, of niet? Welke invloed heeft het toekomstige thuiswerken op de mobiliteit in de wijk? Er zou een festival worden gehouden om bewoners en bouwers samen te brengen in verband met de co-creatie, dat gaat niet door vanwege corona. Maar wat dan nu?

Hoe is de kwaliteit van de wijk geborgd? Is de wijk ook toegankelijk voor mensen met een beperking en worden de goedkopere woningen niet teveel op onaantrekkelijke plekken gebouwd?

De wethouder

Wethouder Schuttenbeld wist zonder toezeggingen te doen de vragen van de fracties voldoende te beantwoorden. Zij zei dat het een ‘knettergoed plan’ is. Gestapelde woningbouw vind zij een zeer goed idee. Er is nog voldoende tijd om het anti-speculatiebeding in te gaan voeren. Levensloopbestendige woningen zijn ook een aandachtspunt, evenals Tiny Houses. De gemeente gaat daarbij uit van de wensen van de (toekomstige) bewoners.

De hubs krijgen een financiële steun bij de opstart, maar moeten daarna zichzelf kunnen bedruipen. Hubs zijn een essentieel kenmerk in dit plan. Ze zijn flexibel om te bouwen tot bijvoorbeeld een park, mocht het niet werken als hub. De korting op leges voor initiatiefnemers gaan alleen naar de bewoners bij kavelverkoop. Wanneer het ontwikkelaars zijn, dan niet.

Spoorzone centrumzijde

Het plan om de Spoorzone vorm te geven met betrekking tot het Stationsplein, de Stationsweg en de Passerelle ligt voor om definitief te worden. Het wordt een mooie, groene omgeving met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. De Passerelle is een loopbrug die de binnenstad met het Hanzeland moet verbinden, een bovenwijkse maatregel. Hier komt ook het Engelenpad langs, dat vanaf de Grote Markt bij de engel tot en met het Engelse Werk komt te lopen.

De vragen vanuit de partijen gingen met name over de idee om fietsers toe te laten op de Passerelle, vooral omdat het aantal bewoners van Hanzeland zal gaan toenemen. De VVD vond het gevaarlijk dat het autorijbaan gedeelte maar 4 meter breed wordt. D66 wilde graag een overkapping zien voor fietsers om droog vanuit de fietsenkelder in het station te komen.

Alle partijen konden zich vinden in de keuze om geen ondergrondse doorgang tussen de fietsenkelder en het station te bouwen. Dit in verband met de hoge kosten hiervan. De SP vond sowieso dat de geopperde aanpassingen te veel geld kosten. Het combi gebouw naast de ingang bij het Kamperlijntje gaat gesloopt worden, omdat dit gebouw gedateerd is. Er komt wel de mogelijkheid om te parkeren voor scootmobielen. Een inspreker waarschuwde ervoor het zicht op het monumentale stationsgebouw niet te verhullen door veel bomen te plaatsen.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar, en in tijden van corona te volgen op www.zwolle.nl, via livestream en om later af te spelen. Inspraak kan via de raadsgriffie.