Herinrichting Luttekestraat en omgeving vergroot aantrekkingskracht binnenstad

Herinrichting Luttekestraat

ZWOLLE – Ondernemers en de gemeente Zwolle hebben samen een plan opgesteld om de zuidwestelijke entree van de binnenstad van Zwolle te verbeteren.

Het plan bestaat onder meer uit het herinrichten van de Luttekestraat en omgeving en de oprichting van de stichting ‘Museumkwartier’.

Bezoekersaantal

Enige tijd geleden spraken ondernemers in de Luttekestraat hun zorgen uit over de afname van het bezoekersaantal. Een onderzoek bevestigde deze zorgen. Men hield een eerste inloopavond voor ondernemers, bewoners en pandeigenaren. Een aantal van de deelnemers is vervolgens samen met de gemeente aan de slag gegaan met een actieplan. De raad stelde hiervoor 40.000 euro beschikbaar. ‘Als de raad de plannen goedkeurt, is er ook geld beschikbaar voor de aanpassingen in de openbare ruimte. Hiermee krijgt dit gebied echt een aantrekkelijker uitstraling. Goed voor ondernemers, bezoekers en inwoners’  aldus wethouder Binnenstad en Economie René de Heer.

Onduidelijke profilering


Een goede routing naar de Luttekestraat is belangrijk, net als een herkenbaar en onderscheidend profiel voor de straat en het omliggende gebied. Ook moet dit deel van de binnenstad beter vindbaar zijn in de stad én in de media. Tot slot willen ondernemers en gemeente graag dat bezoekers langer gaan verblijven in de Luttekestraat en de omgeving ervan.

Museumkwartier in oprichting

Ondernemers in het gebied richten nu de stichting Museumkwartier op. Ondernemers van de Luttekestraat, Blijmarkt, Papenstraat en het Grote Kerkplein krijgen een uitnodiging voor een lidmaatschap hiervan. Doel van de stichting is om de profilering, vindbaarheid in media en aantrekkelijkheid te verbeteren. De stichting gaat onder meer een website bouwen en gezamenlijke activiteiten houden.

Herinrichting draagt bij aan gastvrij karakter

Ruimtelijke ingrepen in de Luttekestraat, Korte Luttekestraat, Blijmarkt, Papenstraat en Papendwarsstraat zijn nodig om bij te dragen aan de doelstellingen van de stichting. 
Om het verblijf in het gebied te verlengen, creëert men meer ruimte voor terrassen. Het is de bedoeling om zo de verschillende terrasruimtes op de Grote Markt en het Grote Kerkplein met elkaar te verbinden. Daarbij kan bijvoorbeeld eenheid in de straatstenen helpen. Door de parkeerplaatsen aan de Blijmarkt te vervangen door een laad-/losstrook, ontstaat ruimte voor een breder trottoir. Zo wordt meteen de looproute vanuit bijvoorbeeld museum de Fundatie met de Luttekestraat verbeterd. Met de ontwikkeling van De Blijde (voormalige X-Ray) met daarin woningen en winkelruimtes worden ook hier aanpassingen gedaan.

Planning


Bij de herinrichtingswerkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de winkeliers en horecaondernemers. Het streven is dat de werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2021 gereed zullen zijn. Het college legt het plan nu voor aan de raad.