Hoge respons Buurt-voor-Buurt Onderzoek

Door middel van een vragenlijst krijgt de gemeente goed inzicht in de beleving, tevredenheid en zorgen van inwoners over hun buurt en wijk

ZWOLLE – Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 levert maar liefst 10.597 volledig ingevulde vragenlijsten op. 

Dit is meer dan het onderzoek in 2018. De uitkomsten van het onderzoek geven daarmee inzicht in de beleving van de inwoners op stads-, wijk- en buurtniveau.

Analyse en verwerking

De respons analyseert men nu en verwerkt het tot rapportages. De rapportage op stadsniveau is naar verwachting in september gereed.  De resultaten op wijk- en buurtniveau levert de gemeente voor het einde van het jaar op. Burgemeester Peter Snijders is blij met de hoge respons: “Het is ontzettend goed om te zien dat zoveel Zwollenaren zich betrokken voelen bij hun directe omgeving en de tijd nemen om hun mening daarover te geven. Dankzij hen kunnen we gericht actie ondernemen om Zwolle te verbeteren.”

Twee jaar

De gemeente zet het Buurt-voor-Buurt Onderzoek elke twee jaar uit onder de Zwolse bevolking. Door middel van de vragenlijst krijgt de gemeente goed inzicht in de beleving, tevredenheid en zorgen van inwoners over hun buurt en wijk. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid op straat, sociale cohesie in de buurt of het voorzieningenniveau.  Aan de hand van de uitkomsten de stelt gemeente haar beleid bij, en gebruikt zij de resultaten om samen met partners en inwoners aan de slag te gaan in de wijken.

Burgerpanel

Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek is het grootste en meest omvangrijke onderzoek dat de gemeente Zwolle uitvoert, maar niet het enige.  Via het burgerpanel wordt bijvoorbeeld een aantal keren per jaar een deel van de Zwolse bevolking gevraagd naar haar mening over thema’s en vraagstukken die in de gemeente Zwolle leven.

Wie wil meedoen aan deze onderzoeken, kan zich aanmelden via www.zwolle.nl/burgerpanel