Informatie avond Petuniaplein

Winkelplein Petuniaplein wordt opnieuw ingericht

ZWOLLE – Over anderhalve maand presenteert men het ontwerp voor de herinrichting van het winkelplein Petuniaplein. Bewoners uit Westenholte zijn van harte welkom op 4 september om 19.00 uur in het ontmoetingscentrum Het Anker, Voorsterweg 36.

Plan

Wijkbewoners en winkeliers hebben ideeën aangereikt, die in de klankbordgroep van bewoners en winkeliers zijn besproken. Een verslag van deze bijeenkomst is op te vragen via het het emailadres: wijkservicepuntwest@zwolle.nl(link stuurt een e-mail) 

De klankbordgroep verwerkt de uitkomst in een ontwerp. Zij presenteren het ontwerp op de informatiebijeenkomst van 4 september 2019.