Informatieavond herinrichting Petuniaplein

Het Petuniaplein wordt opgeknapt

ZWOLLE – Volgende week presenteert een klankbordgroep het ontwerp voor de herinrichting van het winkelplein Petuniaplein. Belangstellenden uit Westenholte zijn van harte welkom op woensdag 4 september om 19.00 uur in het ontmoetingscentrum Het Anker, Voorsterweg 36.

Plan

Wijkbewoners en winkeliers hebben ideeën aangereikt, die in de klankbordgroep van bewoners en winkeliers zijn besproken. 

Verslag bijeenkomst klankbordgroep Petuniaplein 4 juni 2019.pdf

Partijen maken het Petuniaplein aantrekkelijker met eenvoudige oplossingen. Dat kunnen bankjes en planten zijn of nieuwe opritten naar de parkeerplaatsen. Het winkelaanbod blijft hetzelfde.

De uitkomst van de klankbordgroep is verwerkt in een ontwerp. De gemeente presenteert het ontwerp op de informatiebijeenkomst van 4 september 2019.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden voor de herinrichting van het plein staan gepland in het najaar 2019.