Innovatieve methode om verkeersborden te controleren


Gemeente Zwolle en ROVA starten met een proef om het beheer van de Zwolse verkeersborden te verbeteren.

ZWOLLE – Gemeente Zwolle en ROVA starten met een proef om het beheer van de Zwolse verkeersborden te verbeteren. Dit doen zij met behulp van data. De ROVA voorziet drie voertuigen van camera’s. Deze voertuigen zijn voor het uitvoeren van algemene werkzaamheden al in de stad werkzaam.

Camera’s


De camera’s gaan de verkeersborden in de stad controleren: ze registreren onder meer of de borden nog schoon en leesbaar zijn, of ze nog op de juiste plek staan en of de borden nog heel zijn of vervangen of dat de ROVA ze moet verwijderen. De proef duurt ongeveer vier maanden en start op 6 mei.

Het doel van de pilot is om na te gaan of men met behulp van data en slimme technologie het beheer van de openbare ruimte kan optimaliseren. Op dit moment is er geen gestructureerd proces om de status van de verkeersborden te controleren. De ROVA zorgt nu voor het vervangen of schoonmaken van de borden zodra een medewerker van de gemeente of van ROVA of een bewoner dit signaleert en meldt.

De nieuwe manier van werken draagt bij aan het doel om de beheerprocessen van de gemeente meer data-gedreven te maken. “Op deze manier weten we beter wat er speelt in de stad, kunnen we efficiënter inspringen op situaties in de stad, sneller handelen, beter sturen en het beheer beter ondersteunen”, legt William Dogger, wethouder Beheer openbare ruimte, uit. “Deze werkwijze sluit volledig aan bij de organisatiedoelstellingen van gemeente Zwolle: innovatief, waarbij we data-gedreven werken en professioneel partnerschap waarbij we onder andere sturen op tijd, geld en kwaliteit” 

Privacy

Privacy is een belangrijk aspect. De ROVA gaat daarom zorgvuldig met de privacy van inwoners om. Zij maken de gemaakte beelden anoniem door gezichten en kentekens onherkenbaar te maken. Hierdoor zijn mensen en voertuigen niet meer te spotten. De medewerkers van ROVA die werkzaam zijn op één van de auto’s krijgen een instructie over wat de camera’s doen en waarvoor ze nodig zijn. Men stelt de camera’s zo in dat de chauffeurs tijdens hun werk geen extra handelingen uit hoeven te voeren.

Tijdens de pilot onderzoekt de gemeente Zwolle hoe men deze  breder kan opschalen (meer voertuigen) en welke beheerinformatie men mogelijk ook automatisch uit de beelden kan halen, bijvoorbeeld afval naast containers of losliggende stoeptegels. 

Gemeente Zwolle en ROVA werken in deze pilot samen met Cyclomedia. De pilot is ontstaan vanuit het programma Smart Zwolle. In de alliantie Smart Zwolle werken diverse partners samen aan innovatie.