Installatie nieuwe burgemeester

Hele raadsvergadering gewijd aan installatie nieuwe burgemeester

ZWOLLE – De raadsvergadering bestempelt op 16 september de heer P.H. Snijders tot nieuwe burgemeester van Zwolle. Hij is dan nog niet woonachtig in Zwolle, terwijl dat wel een vereiste is. De gemeenteraad kan echter eenmalig ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste.

Gewild effect

De burgemeester mag gedurende deze periode met toestemming van de raad buiten de gemeente wonen. Argumenten In artikel 71 lid 1 van de Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester woonachtig moet zijn in de gemeente. Omdat dat vaak niet vanaf het moment van benoeming te realiseren is, is een tijdelijke ontheffing mogelijk. De gemeenteraad kan op grond van artikel 71 lid 2 Gemeentewet voor ten hoogste één jaar ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben.

Vervolg

De burgemeester zal zo spoedig mogelijk naar Zwolle verhuizen. De ontheffing door de gemeenteraad geldt voor maximaal één jaar. Daarna kan de raad geen ontheffing meer verlenen. Mocht de burgemeester langer nodig hebben om naar de gemeente te verhuizen, dan kan de commissaris van de Koning, op grond van artikel 71 lid 3 Gemeentewet, de ontheffing in bijzondere gevallen tweemaal, telkens voor de duur van maximaal een jaar, verlengen. Alvorens daartoe over te gaan, hoort hij de raad.