Inwoners Zwolle kunnen een vuurwerkvrije straat organiseren

Bewoners kunnen zelf afspraken maken met hun buren om in (een deel van) hun straat geen vuurwerk af te steken

ZWOLLE – Inwoners van Zwolle kunnen deze jaarwisseling met hun buren afspreken dat (een deel van) hun straat vuurwerkvrij is. De gemeente doet met oud & nieuw 2019/2020 een proef met vrijwillig vuurwerkvrije straten.

Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Bewoners maken zelf afspraken met hun buren over het afsteken van vuurwerk. De gemeente ondersteunt hen bij het uitdragen van de gemaakte afspraken.

Bewonersinitiatief

De vuurwerkvrije straat is een initiatief van bewoners. Bewoners maken zelf afspraken met hun buren om in (een deel van) hun straat geen vuurwerk af te steken. Zij kunnen inventariseren of er steun is en maken afspraken waar alle buren zich in kunnen vinden. Het vuurwerkvrije gebied kan de hele straat zijn, maar ook alleen een bepaald huizenblok of speeltuintje. De afspraken moeten wel voldoen aan de regels in Nederland. Vuurwerk afsteken mag alleen van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

De gemeente legt geen vuurwerkverbod op en handhaaft de afspraken ook niet. Wel ondersteunt de gemeente de buurbewoners bij het uitdragen van de afspraken met o.a. raamposters en borden.

Aanmelden

Bewoners die met hun buren een vuurwerkvrije straat willen organiseren kunnen zich aanmelden via www.zwolle.nl/vuurwerkvrijestraat

Proef

De gemeente introduceert deze vrijwillig vuurwerkvrije straten als proef. Het doel is om ervaringen op te doen en te onderzoeken of er behoefte aan is. Ook moet de proef uitwijzen of de vrijwillig vuurwerkvrije straten helpen overlast en gevoelens van onveiligheid te verminderen. Na de jaarwisseling wordt de proef geëvalueerd.