Najaarsmoment Gemeenteraad

De gemeenteraad houdt op vrijdag 8 november haar najaarsmoment in het kader van de beleidsrapportage 2020 (Berap)

ZWOLLE – De gemeenteraad houdt op vrijdag 8 november haar najaarsmoment in het kader van de beleidsrapportage 2020 (Berap).

Het vindt plaats van 09.30 uur tot en met 16.00 uur in de Raadzaal. Onderwerpen zijn onder andere de tarievennota voor 2020, de startkredieten onderwijshuisvesting, de uitkomsten van de septembercirculaire van het Gemeentefonds, de armoedemonitor 2020 en de halfjaarrapportage sociaal domein.

De vergadering is openbaar, en te volgen via de livestream op www.zwolle.nl. Tevens is het mogelijk om zelf bij de vergadering aanwezig te zijn aan het Grote Kerkplein. De stukken zijn in te zien via ibabs.