Onderwerpen gemeenteraadsvergadering 25 mei 2020

De gemeenteraad houdt aanstaande maandagavond een besluitvormingsronde

ZWOLLE – De gemeenteraad houdt aanstaande maandagavond een besluitvormingsronde. Er zijn vele onderwerpen, waaronder:

De corona maatregelen, stedebouwkundig plan Weezenlanden-Noord, Het ontwikkelplan De Tippe, Het ontwikkelperspectief Stationsgebied centrumzijde, moties over het vooruitkijken met energiecoöperaties, het regionaal energiebedrijf, de regionale energiestrategie, verduurzamen op en onder het dak, lokaal eigendom, geef wind een kans, raad steunt RES, integraag opnemen zoekgebieden en versterken biodiversiteit bij zonneparken en windmolens.

De gehele agenda en de stukken zijn te vinden op www.zwolle.nl. De vergadering begint op maandagavond om 19.30 uur en is digitaal te volgen op de website www.zwolle.nl, via ibabs. De vergadering is openbaar.