Ook Zwolle doet mee met wapeninleveractie

“We willen een veilig en leefbaar district en wapens horen daar niet bij!”, aldus districtschef Ramon Arnhem

ZWOLLE – De politie organiseert in de week van 9 tot en met 13 maart in elf gemeenten een wapen inleveractie. Ook in Zwolle kunnen mensen tijdens die week hun messen anoniem inleveren op het politiebureau. Vuurwapens worden thuis opgehaald door een agent in burger.

“We zien ook in het district IJsselland dat vuur- en steekwapens worden gebruikt op straat. Dat willen wij niet. We willen een veilig en leefbaar district en wapens horen daar niet bij!”, aldus districtschef Ramon Arnhem.
“Op meerdere plekken in het land spreken burgemeesters en politiechefs hun zorgen uit over de toename van het gebruik van steek- en vuurwapens. In Zwolle en op andere plekken in ons district zijn er incidenten geweest waarbij vuur- en steekwapens zijn gebruikt op straat. Dat heeft waarschijnlijk ook invloed op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Daar komen we samen iets aan doen. Lever je wapens in! Met deze actie hopen wij het aantal steek- en schietincidenten terug te dringen”, zegt Arnhem.

Inleveren steekwapens


Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart kan men alle soorten steekwapens inleveren zonder vervolging voor illegaal wapenbezit. Alle wapens (denk ook aan boksringen, slag- en stootwapens), behalve vuurwapens kunnen anoniem worden ingeleverd op zeven bureaus in het district IJsselland. 
Wie messen wil inleveren bij het politiebureau, dan bij voorkeur verpakt. Bij het bureau aan de Koggelaan 8 staan wapenkluizen waar men anoniem zijn of haar wapen kan deponeren.

Vuurwapens


Voor vuurwapens geldt een andere werkwijze. Als mensen een vuurwapen willen inleveren dan moeten ze een afspraak maken. Ze nemen tijdens kantooruren contact op met 0900-8844 en vragen vervolgens aan de telefonist om doorverbonden te worden met het coördinatiepunt van de districtsrecherche. Dan wordt er een afspraak gemaakt zodat een agent in burger bij hen kan langskomen om het vuurwapen op te halen. De agent in burger komt uiteraard in een onherkenbaar voertuig. Vuurwapens inleveren gebeurt niet anoniem. We noteren bij het ophalen van het vuurwapen de naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens). De eigenaar wordt in principe niet vervolgd voor het wapenbezit, tenzij uit forensisch onderzoek blijkt dat het ingeleverde vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als blijkt dat er geen misdrijf is gepleegd met het wapen, dan volgt er dus geen boete of straf.

Meer weten over deze inleveractie? Kijk op www.politie.nl/wapensinleverenijsselland