Perspectiefnota 2020-2023

Al met al is de begroting in evenwicht op alle terreinen en komt er zelfs extra geld van het rijk voor de periode 2020-2023

ZWOLLE – Het College van Burgemeester en Wethouders presenteerde donderdagmiddag 6 juni de nota waarin zij het financiële perspectief voor het beleid van de komende jaren schetst.

Nog maar een jaar na het laatste coalitieakkoord kan het college zich vinden een een groot aantal ambities. Vooral in het sociale domein staan er veel hervormingen aan te komen. De financiële positie van de gemeente is niet gemakkelijk. Enerzijds is het nodig om te bezuinigen (bijvoorbeeld op subsidies), anderzijds zijn er een aantal grote strategische dossiers waarop de gemeente moet acteren.

Het gaat om de klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzaamheidsagenda, de digitale transitie en de arbeidsmarkt in samenhang met de Human Capital agenda. In deze domeinen wil de gemeente verbeteringen stimuleren.

Er is voldoende geld beschikbaar voor structurele middelen, maar meer nog voor incidentele-, of meerjarig incidentele middelen. Telkens moet men ook evalueren of deze incidentele uitgaven misschien structureel moeten worden. De gemeente is bij monde van Burgemeester Henk Jan Meijer trots op deze nota waarin voor iedereen plaats is, voor grote zaken, maar ook kleinere dingen, zoals de communicatie naar laaggeletterden.

Andere belangen op incidenteel meerjarig beleid zijn de aanpak van mensenhandel, vitaal ouder worden en de aanpak van de Japanse Duizendknoop.

De Zwolse burger kan er rekening mee houden dat het College de financiële ruimte probeert te vergroten door onder andere de toeristenbelasting en de parkeerkosten te verhogen. Al met al is de begroting in evenwicht op alle terreinen en komt er zelfs extra geld van het rijk voor het sociale domein.