Raadsplein 10 februari

Op maandagavond 10 februari is er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad. Er zijn 19 onderwerpen

ZWOLLE – Op maandagavond 10 februari is er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad. Er zijn 19 onderwerpen.

Het zal gaan over de subsidiëring van Hart voor Zwolle, de vrijwilligersorganisatie voor jongeren die maatschappelijke opvang nodig hebben, de uitkomsten van de decembercirculaire 2019, het borgen van de jeugdzorg, financiële rapportage van PEC Zwolle, het voorontwerp parapluplan bouw- en cultuurhistorie, voortgang geothermie, artikel 45 vragen over de correcte voorlichting aanvraag individuele inkoomenstoeslag, over het inititatief reïntegratieproject, en over het vernielen van Zwolse bomen.

Rechtsreeks geandeerd zijn: De hervormingsagenda WMO, jeugd en participatie, sociaal ondernemerschap, bestemmingsplan Terborchstraat 13, wijzigingsverordening Begraafplaatsrechten 2020, bestemmingsplan Buitengebied Heinoseweg 27, Verstrekking RRE subsidies ( Regeling Reductie Energiegebruik), Visie toezicht openbare ruimte (TOR), garanderen lening Academiehuis Grote Kerk, bestemmingsplan Stadshagen Waaranders.

Gemeenteraadvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavond vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Grote Kerkplein. Tevens is er een livestream te zien op www.zwolle.nl. Hier zijn ook de stukken in te zien via ibabs.