Raadsvergadering 10 februari

Veel onderwerpen aan bod in de gemeenteraadsvergadering van 10 februari

ZWOLLE – In de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 10 februari waren er 29 onderwerpen en 8 moties. Ook was er een amendement, en 3 agenderingsverzoeken.

Op de agenda zet men: Het voorontwerp parapluplan bouw- en cultuurhistorie voor een debatronde; De informatienota ‘Voortgang geothermie’voor een informatieronde; en het onderwerp ‘ontwikkeling Zwolse drugs’ voor een informatieronde.

Moties

Er was een motie over verspilling van zorg, maar deze SP en VVD achtten deze overbodig, omdat het al in het beleid zit. Toch nam de raad de motie aan. Drie moties gingen over de Visie Toezicht Openbare Ruimte (TOR). De indieners wilden een completere visie, een nieuw en beter meldpunt voor bewoners, en digitalisering om de BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) meer ruimte te geven. Eén motie trok men in, de completere visie werd verworpen, en het meldpnt aangenomen.

Grote Kerk

Het Academiehuis/Grote Kerk vraagt om een garantstelling van de gemeente voor een lening van 1,3 miljoen om het gebouw te kunnen restaureren. Bij de pas opgeleverde verbouwing is aan het licht gekomen dat restauratie op veel plekken nodig is. De Zwolse raad vind de Grote Kerk een belangrijk gebouw en wil hier zeker aan meehelpen. De raad spreekt de waardering uit dat het Academiehuis ook zelf van alles doet om aan geld te komen. 80% van het benodigde bedrag komt van een rijkssubsidie, de rest wil het Academiehuis uit crowd-funding proberen te verkrijgen.

Diversen

Fracties willen investeren in jonge makers van cultuur, de gemeente stuurt geen voorbeeldbrief door voor inwoners van Zwolle om te protesteren tegen de komst van Lelystad Airport. De brief is te downloaden via Internet. De raad wil lachgas aanpakken, maar binnen het algemene criminaliteitsbeleid. Tevens wil de gehele raad dat er ook in het buitengebied van Zwolle een bloemenlint wordt aangelegd ten behoeve van meer biodiversiteit. Akkerbouwers zouden daarvoor geen glyfosaat meer mogen gebruiken.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden om 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Grote Kerkplein of via de Livestream op www.zwolle.nl. Ook te zien op andere tijdstippen. De stukken zijn hier tevens in te zien.