Uit de gemeenteraadsvergadering van 24 maart

De gemeenteraad neemt besluiten in de corona crisis

ZWOLLE – De gemeente neemt de volgende maatregelen ter ondersteuning van ondernemers en organisaties als gevolg van Coronacrisis:

Het college besluit:

  • Een gemeentebrede regeling te treffen waarin men op verzoek uitstel van betaling verleent aan ondernemers en organisaties die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen tot 1 september 2020.
  • Belastingoplegging en facturering voor ondernemers en organisaties waar mogelijk uit te stellen tot 1 september 2020.
  • Maatwerk toe te passen indien de maatregelen voor uitstel van betaling onvoldoende zijn.
  • De lijn van de GBLT in het voorstel ‘Uitstel voor ondernemers Corona’ van 20 maart 2020 te volgen.
  • De administratie en communicatie over de maatregelen centraal en gecoördineerd uit te voeren
  • De gemeenteraad over deze besluitvorming te informeren met bijgaande raadsinformatienota