Werkzaamheden Voorsterbrug


Rijkswaterstaat laat de komende periode onderhoud uitvoeren aan de Voorsterbrug op de Hasselterweg in Zwolle.

ZWOLLE – Rijkswaterstaat laat de komende periode onderhoud uitvoeren aan de Voorsterbrug op de Hasselterweg in Zwolle. De werkzaamheden vinden plaats tussen 23 april en 24 mei. Ze worden uitgevoerd door aannemerscombinatie BAM-Van den Herik.

Het gaat onder andere om werkzaamheden ten behoeve van onderhoud en herstel van beton, asfalt en conservering. Het werk is bedoeld voor het behoud van de brug zodat deze zijn functie de komende jaren kan blijven vervullen.

Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer hinder ondervinden. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden voert BAM de werkzaamheden gefaseerd uit. Concreet betekent dit:

  • Autoverkeer houdt in beide richtingen doorgang, maar men brengt het tijdelijk terug naar één rijstrook en met een breedtebeperking van maximaal 2,80 m. Ook geldt ter plaatse een snelheidsbeperking.
  • Fietsers houden altijd doorgang via de brug.

Mensen met vragen of die meer informatie willen kunnen contact opnemen met Rijkswaterstaat op 0800-8002.