Kerkdiensten Protestantse Gemeente Zwolle

Kerkdiensten van zondag 26 mei 2019

Doelcollecte: Stedelijk diaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur: dhr. D.J. Steenbergen (Wind in de Zeilen-dienst / Inspiritual Link)

GROTE KERK
16.30 uur: Michaëlsviering, ds. M.E. Dijk

JERUZALEMKERK
9.30 uur:  ds. G.J. Codée, Maarssen
19.00 uur:  ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn

OOSTERKERK
10.00 uur:  ds. M.E. Dijk
14.00 uur: Perki-dienst

OPEN KRING
9.30 uur:  ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur:  dhr. W. Wilbrink (ontmoetingsdienst)

STINSKERK
9.30 uur:  ds. J. de Kok, Wilsum
19.00 uur: ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur:  ds. J.M. Roohaan, Zwolle (intrededienst)

LUTHERSE KERK
10.00 uur:  ds. H. Günther-van Dijk (Heilig Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
ISALA: 10.00 uur  mw. M. Overbosch
REHOBOTH:  9.30 uur  dhr. de Wit, Utrecht
ZONNEHUIS: 11.30 uur  mw. G. Prins