Onderwerpen gemeenteraadsvergadering op 6 mei

Er is een besluitvormingsronde in de komende gemeenteraadsvergadering vanaf 19.30 uur

ZWOLLE – De gemeenteraad vergadert maandag 6 mei weer. Er is dan een besluitvormingsronde met diverse onderwerpen. Wilt u iets kwijt over een onderwerp dat op de agenda staat, stuur een mail aan de raadsleden, spreek de raad toe tijdens de vergadering of praat na afloop met raadsleden nog even na in het Trefpunt op de eerste verdieping van het Stadhuis.

Besluitvormingsronde

met o.a. de volgende onderwerpen:

-Versterking winkelgebied Assendorperstraat, uitvoeren verlichtingsplan

-Kredietaanvraag realisatie tweede fase Chinese begraafplaats op Kranenburg

-Plan van aanpak Statushouders

-Vaststelling bestemmingsplan Holtenbroek, Schubertstraat 39

-Subsidieverordening Voor en Door Studenten

-Verordening Interferentiegebied Bodemenergiesystemen Stadshagen – Breezicht 2019

-Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonne-eiland Breezicht

-Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio IJsselland

-Jaarstukken 2018, kadernota 2020, begroting 2020 en aanpassing GR GBLT

-Vaststellen bestemmingsplan Voorsterpoort, Grote Voort (sporthal)

-Begroting GGD IJsselland 2020

-Bescherming bodemfuncties en gesloten bodemenergiesystemen

-Niet centraal stemmen tellen tijdens EP-verkiezingen

Bekijk de uitgebreide agenda en stukken(externe link)

Napraten

Na de vergadering kunt u informeel napraten met raadsleden bij het Trefpunt op de eerste verdieping. Dit is voor iedereen die bij de raadsvergadering aanwezig was.  Wissel gerust nog even van gedachten met elkaar, er staat een drankje voor u klaar!

Inspreken

U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen en onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld u van tevoren wel aan bij de raadsgriffie, tel. (038) 498 2181 of raadsgriffie@zwolle.nl(link stuurt een e-mail), als u de raad wilt toespreken.