Uniforme eisen aan Zwolse woonboten

woonboot in Zwolle

Voor de zo’n 140 woonboten in Zwolle komt er een nieuw bestemmingsplan. De gemeente Zwolle wil één bestemmingplan en daarin zijn ook regels vastgelegd voor walgebruik.

Reden voor de aanpassing is de Wet verduidelijking voorschriften woonboten. Die is op 1 januari 2018 in werking is gegaan. Vanaf deze datum moeten woonboten en andere drijvende objecten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor verblijf, worden aangemerkt als een bouwwerk. Voor woonbooteigenaren is er dus een en ander gewijzigd in de wet- en regelgeving. In verband daarmee zijn diverse regels uit de ligplaatsverordening nu verwerkt in het bestemmingsplan.

Walgebruik

Voor alle circa 140 woonschepen verdeeld over de vijftien deellocaties in de stad, is nu één bestemmingsplan opgesteld. Een aantal bewoners van woonboten heeft naast de ligplaats de oever in gebruik genomen. Dit walgebruik is, daar waar toegestaan, ook planologisch verwerkt in het bestemmingsplan.

Ligplaatsverordening en welstandsnota

Omdat woonboten nu als drijvende bouwwerken worden gezien is voor deze woonboten het bouwbesluit van toepassing. Naast de drijvende bouwwerken onderscheiden de gemeente ook de varende woonschepen. Voor de varende woonschepen blijft de ligplaatsverordening van toepassing. Deze is door de aanpassing van het bestemmingsplan ook gewijzigd. Voor alle typen woonboten geldt de welstandsnota. In het deel van de welstandsnota voor woonboten is nu een onderscheid gemaakt tussen de welstandseisen die gericht zijn op de historische binnenstad en het gebied dat daar buiten ligt. Binnen de grens van de historische binnenstad zijn alleen historische schepen toegestaan.

Welstandeisen

Het ontwerpbestemmingsplan ligt samen met de ontwerp-welstandseisen en de aangepaste ligplaatsverordening vanaf 25 april zes weken ter visie. Voor woonbooteigenaren, organiseert de gemeente in deze periode een informatieavond. Zij ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.
Meer informatie voor woonbooteigenaren over dit onderwerp is te vinden op www.zwolle.nl/woonboten