Bouw fietsenstalling loopt vertraging op

Vertraging voor fietsenstalling

ZWOLLE – De bouw van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het Zwolse Stationsplein krijgt te doen met oponthoud. Tijdens voorbereidende werkzaamheden zijn onverwachte grindlagen en grondwaterverontreiniging aangetroffen.

Vanwege deze nieuwe informatie moet aannemer Boskalis Nederland een andere bouwmethode toepassen. Ook moet zij nieuwe beheersmaatregelen uitvoeren. Als gevolg hiervan worden de nieuwe ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg later afgerond dan de oorspronkelijke planning. Dit was in augustus 2020. Met de aannemer onderzoekt de gemeente Zwolle de komende tijd de technische mogelijkheden van de beheersmaatregelen. Ook kijkt zij wat deze voor de nieuwe oplevering kan betekenen.

De latere afronding van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg betekent dat de omgeving en het verkeer in de stad langer te maken heeft met bouwactiviteiten. Tevens is het Stationsplein langer afgesloten. Tijdens de uitvoering blijven de gemeente Zwolle en Boskalis Nederland zoeken naar oplossingen om de (bouw)activiteiten waar mogelijk te versnellen om de periode van hinder te verkorten.

Onverwachte grindlagen

De gemeente Zwolle en Boskalis Nederland hebben gekozen om in plaats van damwanden, de bouwkuip voor de ondergrondse fietsenstalling te realiseren op basis van CSM wanden. De afkorting CSM staat voor ‘Cutter Soil Mixing’: een techniek waarbij de aanwezige grond ondergronds met water en cement wordt vermengd en zo grond- en waterkerende wanden worden gebouwd. Deze techniek is trillingsvrij, maar vraagt een langere doorlooptijd qua voorbereiding, inkoop en realisatie.

Onverwachte grondwaterverontreiniging

Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden heeft de aannemer een grondwateronderzoek laten uitvoeren om de huidige kwaliteit van het grondwater en de lozingsmogelijkheden op grotere diepte vast te stellen. Uit dit onderzoek is een grondwaterverontreiniging naar voren gekomen. De betreffende verontreiniging heeft geen gevolgen voor de volksgezondheid. Ook de vervuiling in het grondwater vraagt om nieuwe beheersmaatregelen. Hiervoor onderzoekt de gemeente met de aannemer de komende tijd de technische mogelijkheden.

Extra opening informatiecentrum

Sinds de start van de bouwwerkzaamheden in maart kan iedereen met vragen over de werkzaamheden elke woensdag tussen 14.30 en 16.00 uur terecht in het informatiecentrum van Boskalis Nederland aan het Stationsplein 14A.

Op maandagavond 24 juni aanstaande is het informatiecentrum extra geopend tussen 18.00 en 20.00 uur. Tijdens deze extra openstelling en op de komende reguliere openstelling op woensdag 19 juni van het informatiecentrum kunnen mensen die vragen hebben over de vertraging, de nieuwe bouwmethode of de grondwaterverontreiniging hierover in gesprek gaan met de medewerkers van Boskalis Nederland en de gemeente Zwolle.