BSO-plus nu ook op de reguliere buitenschoolse opvang

Kinderen met een ondersteuningsvraag ook naar gewoon BSO

ZWOLLE – De gemeente Zwolle wil dat kinderen met een ondersteuningsvraag ook naar een gewone BSO kunnen. De buitenschoolse opvang (BSO) voor deze kinderen ondergaat dan ook een metamorfose. Nu maken deze kinderen vaak gebruik van een volledig gefinancierde plek in een aparte buitenschoolse opvang.

De gemeente doet dit om aan te sluiten bij de visie van de gemeente Zwolle. Die luidt jeugdhulp zoveel mogelijk te bieden in de eigen leefomgeving van het kind.

Kinderen met een ondersteuningsvraag kunnen nu niet altijd op een reguliere BSO terecht omdat er niet de juiste begeleiding voorhanden is. De gemeente Zwolle gaat een ander aanbod creëren. Daardoor zijn er ook op de reguliere BSO begeleiding voor het kind en/of de pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit past bij de visie van de gemeente Zwolle. Wethouder Michiel van Willigen: “We vinden het belangrijk dat hulp aan kinderen zoveel als mogelijk in de normale omgeving wordt aangeboden. De BSO-plus is nu nog een aparte opvang. Dat willen we niet. We willen dat alle kinderen naar de gewone BSO gaan, met als dat nodig is aanvullende goede en passende begeleiding.” Mocht een kind toch echt niet op een reguliere BSO uit de voeten kunnen, dan kunnen deze kinderen naar een BSO-plusvoorziening van Prokino.

Eerlijk

Ook die financiering van de BSO plus gaat veranderen. Gaan kinderen naar een BSO-plusvoorziening van Prokino omdat hun ouders werken, dan vergoedt de overheid op dit moment nog het volledige bedrag uit de jeugdzorgbudgetten. “De bekostiging wordt eerlijker. Reguliere opvangkosten betalen ouders straks zelf, voor de extra begeleiding past de gemeente het verschil bij’, zegt wethouder Van Willigen

Proefjaar

Men houdt de effecten en ervaringen van deze wijziging het komend jaar goed in de gaten. Na een jaar wordt gekeken of naast Prokino andere kinderopvang-organisaties en/ of jeugdhulpaanbieders de extra begeleiding zelf kunnen bieden tegen betaling van de meerkosten.

De nieuwe werkwijze gaan in op 1 september aanstaande. De 25 ouders die nu al gebruik maken van BSO-plus van Prokino krijgen hierover een brief en een uitnodiging voor een gesprek over de wijziging en wat dit voor hun eigen situatie kan betekenen.