CDA-jongeren willen rem op reclamedrukwerk

Het is een goede stap te stoppen met het verspreiden van vele kilo’s aan ongeadresseerd reclamedrukwerk

ZWOLLE – CDJA Overijssel dient tijdens het CDJA-congres op 22 november een resolutie in. Zij vinden dat men de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk aan banden moet leggen.

De indieners van deze resolutie roepen op dat het voor gemeentes gemakkelijker en aantrekkelijker moet worden om te kiezen voor de invoering van de JA-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. ‘’In een tijd waarin veel aandacht is voor het nemen van duurzame maatregelen, is het een goede stap te stoppen met het verspreiden van vele kilo’s aan ongeadresseerd reclamedrukwerk’’, aldus de indieners.

Ja-sticker

Een JA-sticker zorgt ervoor dat bezorgers folders en flyers alleen mogen bezorgen wanneer er een JA-sticker op de brievenbus is geplakt of als men deze geadresseerd bezorgt. Dit gebeurt nu al in Amsterdam en zal vanaf januari 2020 ook in Utrecht gaan gelden. Uit onderzoek blijkt dat er hierdoor minder energie voor productie en transport nodig is en daarnaast voorkomt men onnodig papier- en inktgebruik.

74 procent

Op dit moment ontvangt 74 procent van de Nederlandse huishoudens ongeadresseerd reclamedrukwerk. Ongeadresseerd reclamedrukwerk kost jaarlijks ongeveer 32 kilogram papier per huishouden. Met het invoeren van de JA-sticker wordt dit papier dus uitgespaard voor huishoudens die dit niet wensen te ontvangen. ‘’Er zijn vele andere mogelijkheden dan reclamefolders om op de hoogte te zijn van aanbiedingen’’, stellen de indieners. CDJA Overijssel merkt wel op dat de maatregel niet ten koste mag gaan van (lokale) informatievoorziening door wijk- of dorpskranten.

Hannah Borkhuis gaat de resolutie namens vele Overijsselse leden indienen, onder andere voor de afdelingen Zwolle, IJsseldelta en Twente.