CDA vraagt over Zwolle 75 jaar bevrijd


Het CDA-Zwolle vindt het plaatsen van struikelstenen bijzonder waardevol. Als voortvloeisel hieruit vraagt het CDA de gemeenteraad om middelen uit het bevrijdingsjubileum beschikbaar te stellen om mensen uit huizen waar een Stolpersteine ligt, een reis naar Auschwitz te laten maken.

ZWOLLE – Voor een aanzienlijk aantal woningen en winkelpanden in de stad Zwolle liggen kleine koperkleurige steentjes met daarop vermeld een naam, een geboortedatum en een sterfdatum in een concentratiekamp. Dit zijn de inmiddels welbekende struikelstenen of, zoals de Duitse initiatiefnemer het noemt ‘Stolpersteine’.

Waardevol

Het CDA-Zwolle vindt het plaatsen van struikelstenen bijzonder waardevol. Enerzijds omdat het de passant, volwassene of kind, de gelegenheid geeft om kennis te nemen van een indringend stukje Zwolse geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog. Anderzijds is het een uiting van respect voor degenen die in den vreemde zijn vermoord; vermoord omdat zij toevallig een andere etnische achtergrond hadden dan de Duitse overheersers.

Eigenaren

De huidige eigenaars of huurders van de woningen of winkels zien dagelijks de struikelstenen voor hun pand. Wellicht kan het zijn dat ze daarover worden aangesproken door voorbijgangers. Dat zal misschien niet erg veel voorkomen, maar het feit dat de struikelstenen daartoe aanleiding kunnen geven is duidelijk. Er zullen misschien bewoners zijn die een of meer concentratiekampen hebben bezocht. Zij kunnen zich daardoor beter inleven in de omgekomene. En in het leed dat degene op de stolpersteine heeft ondergaan.

Kennis

Het CDA weet niet hoeveel eigenaren of huurders deze kennis hebben. Zij weet evenmin of er bij de woning- en winkeleigenaren/huurders de wens bestaat om zich die kennis eigen te maken. Zij zien een goed georganiseerd en een goed voorbereid bezoek aan een concentratiekamp zoals Auschwitz als een mogelijkheid tot verdieping van de eigen, Zwolse oorlogsgeschiedenis. Een geschiedenis die voor de personen waarvan de namen op de struikelstenen staan vermeld, een verschrikkelijke realiteit is geworden.

Reis Auschwitz

Het CDA stelt voor om de bedoelde bewoners in de gelegenheid te stellen om een georganiseerde reis naar Auschwitz te maken. Dit met een financieel Zwols steuntje in de rug. En dienende als een gebaar van goede wil en respect van de gemeente Zwolle. Daarbij zou de aanwezige deskundigheid van bij voorbeeld het Historisch Centrum Overijssel, de joodse gemeente van Zwolle en de Stichting Struikelstenen, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering betrokken kunnen worden.

De te maken kosten kan de gemeente volgens het CDA dekken uit incidentele middelen of uit de middelen die beschikbaar komen voor de viering van het bevrijdingsjubileum.

In 2020 herdenkt Zwolle dat zij 75 jaar vrij is, vrij van bezetting en onderdrukking. Het CDA ziet het bovenvermelde initiatief als een zinvolle invulling van de ongetwijfeld vele en indrukwekkende momenten van herdenken in 2020. 

Vraag aan college

De vraag luidt: Kan het College zich vinden in het bovenverwoorde initiatief? Indien dit het geval is, dan zou het CDA het op prijs stellen dat alle fracties van de gemeenteraad, indien gewenst, ingeschakeld worden bij de concrete uitwerking van dit initiatief. Gelet op de feit dat de voorbereiding van dit initiatief de nodige tijd en aandacht zal vergen bereikt dit verzoek van het CDA u vroegtijdig.