Celetour Klassiek: van Aeneas tot limes

Gymnasium Celeanum houdt lezingen over de klassieke oudheid

ZWOLLE – Komend cursusjaar biedt Celetour, in samenwerking met het Nederlands Klassiek Verbond, een vijftal klassieke lezingen.

De lezingen beginnen om 19.30 uur (inloop (19.15 uur) en zijn in het Gymnasium Celeanum, Zoom 37 te Zwolle. De toegang is gratis voor leerlingen van het Celeanum en NKV-leden. Voor overige belangstellenden is de entreeprijs 2.50 euro. Aanmelden kan via het e-mailadres kampen-zwolle@nkv.nl. Het programma is dit jaar als volgt:

Donderdag 3 oktober 2019:

Petrus: van visser tot paus. Door dr Roald Dijkstra, docent Radboud Universiteit Nijmegen en Katholieke Universiteit Leuven. De vraag of Petrus nu écht in Rome gekruisigd is zal men vermoedelijk nooit met zekerheid kunnen beantwoorden. Maar dat men hem er al zeer vroeg vereerde is zeker. In deze lezing onderzoeken de deelnemers de archeologische en historische sporen in Rome van Petrus en van Damasus (366-384). Dit was een opmerkelijke vertegenwoordiger van het opkomende pausdom.

Woensdag 20 november 2019:

Mythen begrijpen: moderne benaderingen. Door dr Hugo Koning, docent Stanislascollege Delft en Rijksuniversiteit Leiden. Wat is een mythe en hoe moeten we een mythe begrijpen? Tijdens een snelle vlucht door de geschiedenis van de wetenschap van de Griekse en andere mythologie zien we hoe de belangrijkste geleerden (onder meer comparativisten, ritualisten, structuralisten, psychologen en sociobiologen) deze vragen beantwoorden.

Donderdag 30 januari 2020:

Plato’s filosofie van de liefde. Door dr Christiaan Caspers, docent Murmelliusgymnasium Alkmaar en Universiteit van Amsterdam. In deze lezing bekijken we ten eerste hoe Plato het begrip eros (liefde, begeerte, verlangen) radicaal naar zijn eigen hand zet. Ten tweede kijken we naar de kritiek die men al in de oudheid op Plato’s voorstelling van zaken leverde, zowel dichters als collega- filosofen.

Dinsdag 7 april 2020:

Corpora fingere lingua: schrijven over beeldende kunst. Door dr. Jörn Soerink, docent Rijksuniversiteit Leiden. In deze lezing worden twee briljante passages uit Vergilius’ Aeneis tegen het licht gehouden: een beschrijving van de tempel van Juno (1.441-93) en het schild van Aeneas (8.626-731). Toehoorders wordt vriendelijk verzocht een potlood en (teken)papier mee te nemen.

Dinsdag 2 juni 2020:

De limes. Op reis door het Romeins-Germaanse grensgebied tussen Donau en Rijn. Door Martin Boerman, classicus, historicus en econoom. De omvangrijkste twee werelderfgoederen van de UNESCO zijn voormalige grensversterkingen: op nummer 1 de Chinese muur en als goede tweede de Limes, die het Romeinse rijk afbakende van het vrije Germanië. Ondanks een lengte van zo’n 550 kilometer, veel archeologische vondsten en ruim een eeuw lang intensief onderzoek zijn de meeste vragen rondom deze grens nog steeds onbeantwoord. In de lezing wordt ingegaan op het bijzondere concept van deze grens, de geschiedenis ervan en een aantal belangrijke onderzoeksvragen. Bovendien wordt verslag gedaan van de hoogtepunten van een reis langs deze grenslijn.