De ChristenUnie is bezorgd over Failliet WZCO

De ChristenUnie stelt vragen over begeleid wonen

ZWOLLE – Woonzorg Combinatie Overijssel (WZCO) is failliet. Over de gevolgen hiervan voor hun cliënten stelt de ChristenUnie vragen aan de raad.
Wat gebeurt er? Binnen enkele maanden uit je vertrouwde huis en afscheid nemen van je vaste begeleider, en het is onzeker of je je hond, nota bene een hulphond, wel mag houden. En of dat nog niet genoeg is, je wordt rauw aangesproken op onbetaalde rekeningen. Let wel, rekeningen die betaald moesten worden door je zorgverlener, niet door jou.

Dit overkomt een jong volwassen vrouw in Zwolle met autisme. En ook andere Zwollenaren, die begeleid wonen en gedupeerd zijn door de failliete Woonzorg Combinatie Overijssel (WZCO). De ChristenUnie is bezorgd over de gevolgen hiervan voor deze kwetsbare groep mensen. Hun wereld staat op z’n kop. Ouders maken zich grote zorgen of hun jong volwassen kind deze druk wel aankan.

ChristenUnie-raadslid Jacob Raap: ‘De verhalen van cliënten gaan me aan het hart. Ik weet dat deze schrijnende situatie al aandacht van de gemeente krijgt. Nieuwe aanbieders van begeleid wonen worden gezocht. Dat is hoopgevend, maar is dat genoeg? Is er in korte tijd een geschikte woning op de krappe huurmarkt te vinden? En is er voldoende oog voor het belang van bijvoorbeeld zo’n hulphond? Welke creatieve oplossingen zijn te bedenken? En hoe kan voorkomen worden dat deze situatie weer ontstaat? Met deze schriftelijke vragen hoop ik meer duidelijkheid te creëren voor de cliënten”.

De ChristenUnie heeft daarom samen met Swollwacht schriftelijke vragen aan het College gesteld. Die vragen beogen eerst en vooral duidelijk te krijgen of al het mogelijke door de gemeente en de nieuwe zorgverleners wordt gedaan wat nodig is voor deze kwetsbare groep. Of er tijdig geschikte vervangende begeleiding en woonruimte geregeld is. Maar ook willen we weten hoe deze situatie is ontstaan en in de toekomst voorkomen wordt.