Debat- en informatieronde Gemeenteraad

Informatieronde Gemeenteraad 13 mei 2019

ZWOLLE – Deze week vond er een debat- en informatieronde plaats in de Gemeenteraad. In de Takzaal sprak men over het Woonbeleid en in de Raadszaal over het Coffeeshopbeleid. Dit laatste duurde zo lang dat het debat over Vuurwerkoverlast is verschoven naar 3 juni.

Wat was de inhoud van deze ronde?

Woordvoerders van alle partijen waren aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de woningcorporaties en de Taskforce Woningbouw. Het probleem waarnaar men keek was de krapte op de Woningmarkt. Sociale woningbouw en goedkope huur is een belangrijk onderwerp daarbij. De verhouding waarnaar de gemeente streeft is 30-40-30, dat wil zeggen 30% sociale woningbouw, 40% middeninkomens en 30% duurdere woningen.

De gemeente speelt een belangrijke rol om dit te bewaken. De markt daarentegen speelt een belangrijke rol om voldoende woningen en personeel te verkrijgen.

In 2015/2026 moet er nieuw beleid voor de woonvoorraad dan zijn, en partijen moeten dat dit jaar al vaststellen omdat het zo’n 7 jaar duurt om dit rond te krijgen. De Tasforce noemt ondernemerschap, creativiteit en kwaliteit als belangrijke eigenschappen voor de partijen. Men moet 1.000 woningen per jaar bouwen om voldoende capaciteit te hebben. Vanwege een proef beleidsmaatregel is dit opgelopen tot 6.000. De vraag is of er in de toekomst voldoende grond beschikbaar is in Zwolle, voor zowel inbreiding als uitbreiding.

Veel Zwollenaren verhuizen naar de randgemeenten, maar er komen ook vrij veel mensen naar de stad uit andere gebieden, zoals de Randstad of Raalte. Er is zorg voor woningen voor ouderen en gehandicapten die langer thuis willen blijven wonen en voor het goedkoop houden van woningen. De spoedmodule voor het aanvragen van woningen lijkt precies te doen wat hij moet doen. De IJsselhallen worden genoemd als plaats voor toekomstige woningbouw, maar daar is veel onbekend over. Voor de Herberg worden ook toekomstige plannen geopperd. Men wil in de stad niet inzetten op alleen appartementen, maar allerlei soorten bouw.

De notulist van de informatieronde maakt een lijst met relevante onderwerpen voor ruimtelijke ordening ter informatie van de partijen.