Doorgang rechtszaken niet beïnvloed door gedeeltelijke lockdown

Gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht

ZWOLLE – De gisteren aangekondigde maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen directe invloed op de doorgang van rechtszaken.

Gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht.

Maatregelen in gerechtsgebouwen

De Rechtspraak heeft een cruciale maatschappelijke functie. De Rechtspraak benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze opgeroepen zijn. Er zijn vanuit de overheid geen beperkingen opgelegd om bij een rechtszaak aanwezig te zijn. Alleen als mensen – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat zijn hun zitting fysiek bij te wonen, zoekt men in overleg met het gerecht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting.

Mondkapjes

Er geldt al een dringend mondkapjesadvies in de publieke ruimten van alle gebouwen van de Rechtspraak. In de zittingszalen hoeft men geen mondkapje te dragen.

Journalisten en publiek

Voor journalisten en publiek blijft gelden dat zij zittingen alleen na aanmelding kunnen bijwonen, binnen de landelijke norm van maximaal 30 personen per zittingszaal. Per zaak bekijkt de rechtspraak hoeveel journalisten en belangstellenden de zitting kunnen bijwonen.

Publiek kan zich via het aanmeldformulier aanmelden. Als een zaak op veel belangstelling kan rekenen, probeert men via bijvoorbeeld een videoverbinding meer mensen toegang te bieden.