Extra financiële impuls voor Zwolse kunst- en cultuursector

#Gemeente Zwolle
ZWOLLE- Het college van burgemeester en wethouders geeft een financiële impuls aan de culturele sector in Zwolle.

Het geld, in totaal 250.000 euro, is bestemd voor Zwolse culturele initiatieven, cultuurmakers en culturele zelfstandigen. Met het extra bedrag wil de gemeente het culturele leven in Zwolle weer op gang krijgen, zodat zij ook na de crisis kan blijven bijdragen aan de veerkracht en vitaliteit van de stad. Net als veel andere sectoren in de stad is de gehele culturele sector in Zwolle hard getroffen door de coronacrisis.


Het extra vrijgemaakte geld wordt op verschillende manieren ingezet. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesoten bij bestaande kaders en regelingen.
Ook de regeling Artpitch038 krijgt een impuls. Deze regeling is gericht op vernieuwing, innovatie en experiment. Samen met de Stadkamer wordt gekeken of er opdrachten voor cultuureducatie kunnen worden opgepakt.

Tenslotte wordt een deel van de middelen ingezet voor het “Corona Zomervakantieplan”, zoals verwoord in een motie van de gemeenteraad die vorige week is aangenomen. Hiervoor worden cultuurmakers en organisaties uitgenodigd om zomervakantieactiviteiteiten te organiseren voor Zwolse kinderen en jongeren.
Beide voorstellen worden nog deze maand voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.