Geef uzelf een cursus cadeau! Ga studeren!

U3L geeft een globaal overzicht van het aanbod dat start in januari

ZWOLLE – Colleges U3L wenst u gezellige dagen rond Klaas en Kerst, en Oud en Nieuw. Geschikte dagen om ook eens te gaan nadenken over wat mensen in 2020 willen doen.

Daarom hieronder een globaal overzicht van het aanbod dat start in januari 2020

Dichter bij dichters – Aparte stemmen

7 januari is er aandacht voor hun levensloop en de ontwikkeling in het werk. Vervolgens wordt een aantal typerende verzen gelezen en uitvoerig besproken.Bij sommige gedichten is het mogelijk om geluidsfragmenten te laten horen, die het werk nog wat dichterbij brengen. Natuurlijk is er gelegenheid voor vragen en uitwisseling van hoe de gedichten overkomen. Behandeld worden J.A. van der Mouw, Gerrit Achterberg, Joost Zwagerman en Ester Naomi Perquiun.

Geschiedenis van de Jazz

9 januari start in Zwolle Geschiedenis van de Jazz De grootheden uit de jazz zoals Miles Davis, Duke Ellington, John Coltrane, Billie Holiday en Charlie Parker, wat maakt hen zo kenmerkend en wat was hun rol binnen de ontwikkeling van de jazz. Tijdens de colleges wordt de theorie telkens op een toegankelijke manier geïllustreerd aan de hand van luistervoorbeelden en suggesties (luisteratuur).

Wereldgeschiedenis in één dag

13 januari start in Zwolle De wereldgeschiedenis in 1 dag 5000 jaar mensenwerk verhaald in 1 dag.

God wil het!

23 januari start in Zwolle God Wil Het!! De kruistochten in breed perspectief, behandeld zowel vanuit het westerse standpunt als ook vanuit de Arabische en Joodse optiek, zowel vanuit het gezichtspunt van de Byzantijnen als vanuit de visie van de Kerk. Dat leidt tot verrassende conclusies over de werkelijke motieven en over de ware toedracht van de gebeurtenissen.

Beethoven

27 januari start in Zwolle Beethoven Enerzijds bouwde Beethoven voort op de erfenis van Haydn (bij wie hij zelfs enige tijd studeerde) en Mozart, anderzijds voegde hij met name op het gebied van de muzikale vormgeving zijn eigen ideeën toe. Beethovens stijl markeert de overgang van de klassieke naar de romantische stijl. 27 januari start in Zwolle Het ‘gewone’ Rusland Doel van de cursus is om bestaande stereotypen over Rusland te doorbreken en het Rusland van alledag te belichten. Doel is evenzeer te beklemtonen dat in Rusland meerdere waarheden en belevingsniveaus naast elkaar kunnen bestaan.

Ziekte en rouw

29 januari start in Zwolle Omgaan met ernstig ziek zijn, sterven en rouw. Hoe gaan we er mee om als we zelf ernstig ziek worden of als één van onze naasten dat treft en we ons misschien zelfs moeten voorbereiden op een definitief afscheid? Of wanneer we iemand verloren hebben en we de draad van het leven weer moeten oppakken? Na een inleiding zult u aan de hand van vragen of bijvoorbeeld een filmfragment met elkaar in gesprek gaan om te onderzoeken wat uw eigen ervaringen zijn en waar mogelijk knelpunten zitten. Kennisoverdracht zowel als onderlinge uitwisseling maken de inhoud van deze cursus tot een gevarieerd geheel.

Voltooid leven, goede dood

11 maart start in Zwolle Voltooid leven / goede dood / euthanasie ‘Voltooid leven’ is een van de brandpunten geworden voor de discussie rond een ‘goede dood’. De (morele) dilemma’s die deze materie met zich meebrengt vormen het onderwerp van deze cursus. Het zijn serieuze dilemma’s want de belangen zijn groot en het gaat letterlijk om mensenlevens.

Voor meer informatie en aanmelding, ook voor cursussen in februari en maart 2020: www.U3L.nl.