GroenLinks:Stel Innovatiefonds Overijssel per direct weer open

Innovatie gaat gepaard met lef en daadkracht

ZWOLLE – Groen Links wil het Innovatiefonds weer nieuw leven inblazen. Naar aanleiding van het LithiumWerks dossier heeft het College van Gedeputeerde Staten onlangs besloten geen nieuwe investeringen in behandeling te nemen voor het Innovatiefonds Overijssel.

Het Innovatiefonds Overijssel investeert in initiatieven die de economie versterken en bijdragen aan een duurzaam en sociaal Overijssel. Goede innovatie en duurzame initiatieven worden hiermee de dupe van het LithiumWerks dossier. GroenLinks dient daarom komende woensdag het voorstel in dat het Innovatiefonds Overijssel per direct weer openstelt voor nieuwe investeringen.

Stopzetten Innovatiefonds

Bij het Lithiumdossier zijn verschillende partijen betrokken. De provincie Overijssel, Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO), Oost NL en LithiumWerks. Het dossier kwam onder vuur te liggen doordat de directie van LithiumWerks zich terugtrok. Daarmee kwam de snelheid van lening verstrekking, dubbele petten van enkele betrokkenen en gebrek aan transparantie aan het licht. Accountant EY heeft na onderzoek geconcludeerd dat de lening door OostNL en provincie Overijssel aan LithiumWerks rechtmatig verstrekt is. HFO sprak zich uit vraagtekens te hebben bij deze conclusie. Op basis van deze onenigheid is nu het Innovatiefonds stopgezet voor nieuwe aanvragen en daarmee ligt de financiering van innovaties in Overijssel stil.

Leringen trekken

GroenLinks vindt dat er geleerd moeten worden uit de fouten die gemaakt zijn maar dat dit niet ten koste mag gaan van nieuwe innovaties. Innovatie gaat gepaard met lef en daadkracht. Dit ene incident moet niet het versnellen van innovaties in de provincie tegengaan. Op basis van één incident besluiten tot een investeringsstop getuigd niet van lef, enthousiasme en urgentiegevoel voor het oplossen van problemen in de maatschappij.

Innovaties de dupe

Met het dichtdraaien van de innovatieve geldkraan worden juist de initiatieven getroffen die we in Overijssel graag willen stimuleren. GroenLinks fractievoorzitter Molema: “ Op basis van één incident wordt besloten geen leningen meer te verstrekken, dat vinden wij niet kunnen. Innovatieve initiatieven willen wij niet laten wachten op een lange structuurdiscussie. Innovaties zijn noodzakelijk in de transitie naar een duurzame en sociale samenleving.”

Urgentie

GroenLinks stelt voor om per direct nieuwe initiatieven weer in behandeling te nemen om daarmee de innovatie in Overijssel aan te jagen. Ook roept GroenLinks op om nieuwe initiatieven onbevangen en enthousiast te blijven ontvangen, het lef te houden om hiermee aan de slag te gaan en de urgentie te blijven voelen om te werken aan het versterken van de economie op duurzame en sociale wijze.

GroenLinks staat voor een sociaal en duurzaam Overijssel. Een sterke economie, waarbij welvaart en welzijn in balans zijn, is daar onderdeel van. Het Innovatiefonds Overijssel stimuleert innovatie sinds jaren door te investeren in initiatieven die de economie versterken op sociale en duurzame wijze.