Hoe inwoners meer invloed op provinciaal beleid moeten krijgen

ZWOLLE – Fractievoorzitter Wybren Bakker van D66 Overijssel wil het voor inwoners mogelijk maken om wijzigingen aan te dragen voor actueel beleid. Dit doet hij met een initiatiefvoorstel. Het gaat om voorgenomen provinciaal beleid.

In navolging van het burgerinitiatief krijgen inwoners middels het burgeramendement meer en directere invloed op de provinciale koers.

Voorbeeld

Stel: De provincie Overijssel plant een nieuwe weg in uw omgeving. Samen met uw buren en dorpsgenoten maakt u zich zorgen over de overlast die daardoor mogelijk in uw leefomgeving zal ontstaan. U heeft het recht om uw zorgen als inspreker bij de beslissende politici onder de aandacht te brengen. Of daar concreet vervolg op komt is echter niet zeker. Met een burgeramendement kunt u Provinciale Staten ook laten stemmen over een door u voorgestelde wijziging van een beleidsstuk. U zou dan bijvoorbeeld een alternatief traject voor de weg kunnen voorstellen. Of in de plannen laten opnemen dat er een geluidswal langs uw dorp moet komen.

Voorstel

Volgens het voorstel van D66 moeten inwoners het recht krijgen om een concrete wijziging of aanvulling voor te stellen. Een burgeramendement kan worden ingediend als een aantal mensen gelijk aan 5% van de kiesdeler een handtekening zet onder het amendement. Op dit moment komt dat neer op 557 inwoners. Zo heeft het burgeramendement democratische legitimiteit maar blijft het ook uitvoerbaar om in korte tijd het aantal handtekeningen te behalen.

Laatste woord

Het laatste woord blijft weliswaar bij de politici die er immers voor zijn gekozen om beslissingen te nemen in het belang van álle inwoners. Initiatiefnemer Bakker: “Het burgeramendement moet – net als een burgerinitiatief of de verkiezingen zelf – één van de instrumenten in de gereedschapskist van de inwoners zijn om mee te kunnen bepalen welke kant de provincie op gaat. Daarmee kunnen ze een krachtiger signaal aan de politiek afgeven en worden hun inhoudelijke ideeën of voorstellen serieus behandeld.”

Burgeramendement

Al enkele jaren bestaat er in Overijssel de mogelijkheid voor een burgerinitiatief. Daarmee kunnen inwoners een nieuw onderwerp op de agenda van de provinciale politiek zetten. Het burgeramendement gaat daarentegen over bestaande plannen waar de politiek op dat moment een beslissing over neemt. In plaats van achteraf bezwaar te maken hebben inwoners met dit instrument aan de voorkant de kans om de voorgenomen koers bij te stellen.

Bakker biedt het initiatiefvoorstel woensdag 28 oktober aan de voorzitter van de Provinciale Staten aan. Daarna volgt een advies vanuit Gedeputeerde Staten en wordt het voorstel verder behandelt in Provinciale Staten.