Horeca komt in handen theaters

Sander Dol geeft horeca theaters door

ZWOLLE – Sander Dol, uitbater van de horeca in Theater de Spiegel en restaurant Koperen Kees, draagt de uitoefening van zijn bedrijf over. Zwolse theaters kijkt uit naar het scheppen van een levendige ontmoetingsplek op deze mooie locatie. Een nieuwe hotspot voor de mooie stad Zwolle naast het Noordereiland.

“Deze plek moet zo vitaal en levendig worden dat deze omgeving een grote aantrekkingskracht heeft op bezoekers van ver buiten Zwolle en vooral voor onze eigen inwoners”.

Duurzaam beleid

“Om onze ambities op de langere termijn waar te kunnen blijven maken is ook financieel duurzaam beleid van onze theaters van belang, we zullen in meerdere mate commerciëler moeten gaan werken. Er worden door onze gasten steeds hogere eisen gesteld aan ons moderne theater. Dit vereist op vele vlakken creatieve inzichten, lef en durf. Vanuit dit idee zijn we ook aan het nadenken over onze horeca. Café Foyé in Schouwburg Odeon is een groot succes. Een dergelijke dynamiek willen we ook verder uitbouwen in Theater de Spiegel. Omdat ik wist dat Sander Dol aan het nadenken was over verdere toekomstplannen zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Het resultaat was er eigenlijk sneller dan gedacht. En tot beider tevredenheid”. Aldus Rob Zuidema, directeur Zwolse theaters.