Indrukwekkende Indië-herdenking

Donderdag vond de Indië-herdenking plaats in Zwolle

ZWOLLE – Bij de Indië-herdenking, op 15 augustus in Park Eekhout, was schrijfster en filmmaakster Marion Bloem aanwezig. De herdenking wordt sinds 1991 gehouden in Zwolle bij het Indië en Nieuw-Guinea-monument. Op deze dag viert men de bevrijding van Nederlands Indië en herdenkt men de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog.

Ook worden de slachtoffers van de postkoloniale oorlog en de kwestie Nieuw-Guinea herdacht. Op 15 augustus was heel het koninkrijk der Nederlanden bevrijd. Stichting Budi Santoso1995 houdt ieder jaar, samen met de commissie Herdenking 15 augustus, de Herdenking in Zwolle. Het bestuur van de stichting is blij met de komst van Bloem: ‘’Het is belangrijk om de herinnering aan die periode uit onze geschiedenis levend en aantrekkelijk te houden. De aanwezigheid van Bloem draagt daaraan bij.’’

Jaarthema

Het jaarthema die de Commissie Herdenking 15 augustus dit jaar heeft gekozen is: Waarom herdenken we? De 3 periodes van 1945 tot 1962, t.w. bezetting van Nederlands Indië, Bersiap gevolgd door de Indonesische revolutie en de conflicten om Nieuw-Guinea hebben tienduizenden leven gekost. Al deze slachtoffers in Oost Azië herdenkt Zwolle op 15 augustus.

Deze slachtoffers zijn overleden door veel verschillende gebeurtenissen tijdens en na de oorlog als gevolg onderdrukking, gevangenschap en terreur in Oost Azië. Gebeurtenissen die bij de overlevenden en nabestaanden in het geheugen gegrift staan. Het is erg moeilijk om een volledig overzicht te geven, omdat het oorlogsgeweld zoveel impact heeft gehad. Van grote tot kleine gebeurtenissen, waarbij ook het aantal slachtoffers enorm varieert. Voor de nabestaanden maakt dit onderscheid echter niet uit, zij verloren hun dierbaren. Hun opa, oma, vader, moeder, broer, zus en zelfs hun kind.

Moderne tijd

De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter ons. En het aantal mensen dat die oorlogsperiode zelf bewust heeft meegemaakt wordt alsmaar kleiner. Dat is voor sommigen aanleiding om het nut van herdenken en vieren ter discussie te stellen. Herdenken blijft echter onverminderd belangrijk. Belangrijk om te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Tegen de hoogste prijs …..hun eigen leven. Vrijheid is natuurlijk, maar niet vanzelfsprekend. Die vrijheid wordt nog dagelijks bevochten.

“Bedenk je dat de Tweede Wereldoorlog of de vredesmissies waaraan Nederland deelneemt misschien niet uw oorlog zijn. Zij zorgden en zorgen wel voor uw vrijheid. Die vrijheid moeten we koesteren. Met elkaar. Daarom H E R D E N K E N we”, aldus raadslid Swollwacht Jeffrey Satoor de Rootas.

De herdenking

De herdenking begon met muziek van een blaaskapel, daarna hield Jeffrey Satoor de Rootas een toespraak. Hij benadrukte dat wij ons ervan bewust moeten zijn dat er mensen zijn gestorven voor onze vrijheid. Daarna sprak Marion Bloem (schrijfster, actrice, producent en beeldend kunstenaar) Zij verhaalde in de stromende regen over hoe Indië slachtoffers in Nederland lang geen erkenning kregen. Daarna een muzikaal intermezzo, stemmige indische muziek van Roy Henri. Vervolgens een toespraak door Generaal-majoor bd Leen Noordzij. Deze man is voorzitter Vereniging Oud- Militairen Indië- en Nieuw Guineagangers (VOMI). Hij vind dat het behoud van onze vrijheid blijvende aandacht van ons vraagt.

Loco-burgemeester Renée de Heer droeg een gedicht van Adriaan van Dis voor. Rond acht uur hoorde de menigte de ‘Last post’, hielden zij één minuut stilte en klonk het Wilhelmus. Daarna legden verschillende groeperingen kransen of een bloemstuk. Namens: 1. Het openbaar bestuur 2. Vertegenwoordigers van de Indische, Molukse, Papua Nieuw Guinea en Joodse gemeenschap 3. Vertegenwoordigers Vereniging Veteranen Zwolle en Algemene Vereniging van oud personeel van de Koninklijke Marine 4. De parkschool die dit monument heeft geadopteerd.

75 jaar bevrijding

Stichting Budo Santoso vindt het belangrijk om de derde en vierde generatie bij de herdenking te betrekken. Er komt een nieuwe website, is er een nieuwe facebookpagina.  Het bestuur is ook druk bezig met het werven van vrijwilligers voor nieuwe functies binnen de stichting en zinnen ze samen op activiteiten voor 2020. Bestuurslid Cathy Folmer: “Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding van het koninkrijk der Nederlanden. Dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Als mensen hierover mee willen denken dan zijn ze van harte welkom.”

Naamsverandering

De Stichting gaat van naam gaat veranderen in stichting “herdenking 15 augustus Zwolle”. Dit omdat de naam Budi Santoso1995 voor veel mensen minder bekend bij het grote publiek en minder duidelijk is wat voor doel de stichting voor ogen heeft. De herdenking begint om 19.15.uur bij het Indië-Nieuw Guinea monument in park Eekhout aan de burgemeester van Rooijensingel te Zwolle.