Informatie Lang zult u wonen

Lang zult u wonen lanceert website

ZWOLLE – Provincie Overijssel gaat informatie voor ouderen bundelen. Inwoners uit de provincie kunnen vanaf half april terecht op overijssel.langzultuwonen.nl. Op deze site van Lang zult u wonen en Overijssel zijn niet alleen tips en praktische adviezen te vinden over het veiliger en comfortabeler maken van het eigen huis. Ook alle regelingen voor woningverbeteringen zijn overzichtelijk gebundeld.


“Er zijn de laatste jaren veel nieuwe regelingen en leningen gekomen die mensen een financieel steuntje in de rug geven, maar bij veel mensen zijn deze maatregelen nog onbekend”, zegt Maria Walters, directeur van Lang zult u wonen.

Meer aandacht voor speciale regelingen en leningen

In verschillende gemeenten is bijvoorbeeld de Blijverslening beschikbaar gesteld. Hierbij kunnen mensen tegen gunstige voorwaarden verbouwingen en aanpassingen financieren. Deze kunnen het huis levensloopbestendig maken. Recent meldde BNR Nieuwsradio dat er landelijk nog maar 75 van deze leningen zijn aangevraagd sinds 2015. Maria Walters: “We hebben onderzoek gedaan met I&O Research. En daaruit weten we dat 85% van de 55+’ers nog nooit van de Blijverslening heeft gehoord. Het is nodig dat wij onze inwoners beter informeren over de voordelen van het op tijd en zelf aanpassen van de woning en de mogelijkheden die er zijn om dit soort maatregelen te financieren.”


Levensloopbestendig én energiezuinig wonen

Op de website overijssel.langzultuwonen.nl kunnen inwoners informatie vinden over de Blijverslening, de Verzilverleningde Stimuleringsregeling Lang zult u wonen, maar ook over de Energiebespaarlening. “Want als we met ons eigen huis aan de slag gaan, is het goed om twee vliegen in één klap te slaan”, volgens Walters. “Het huis dus niet alleen veiliger en comfortabeler maken met het oog op de oude dag, maar ook klaar voor de toekomst als het gaat om energiezuinig en duurzaam wonen.”

Inwoners kunnen op de Overijsselse site daarom ook de weg vinden naar alle regionale en lokale energieloketten. Daarnaast geven wooncoaches uit Overijssel tips om werkzaamheden die het huis levensloopbestendig en duurzaam maken slim te combineren.

Facebookcampagne voor 65+’ers in Overijssel

Om inwoners te informeren over het nut en de noodzaak om op tijd na te denken over de eigen woontoekomst zijn Lang zult u wonen en de provincie Overijssel gestart met een Facebookcampagne. Inwoners van 65 jaar in de hele provincie krijgen de komende maanden online informatieve artikelen aangeboden waarin tips en adviezen staan.


“We weten uit onderzoek van I&O dat veel 55+’ers juist online naar informatie op zoek gaan en heel actief zijn op social media. We zien dat we met Facebook veel mensen kunnen bereiken met de informatie. We willen er in ieder geval mee bereiken dat mensen gaan nadenken over de vraag: hoe wil ik straks wonen als ik ouder word? Want we blijven langer thuis wonen met z’n allen en we vinden het belangrijk dat mensen hier zelf keuzes over kunnen maken en daar is in eerste instantie goede informatie voor nodig.”