Investeren in perspectief

Foto: Marketing Oost / fotograaf Theo Smits

ZWOLLE – Voor de 10e keer is op de derde dinsdag van september in de regio Zwolle het Prinsjesdagcongres gehouden. Ondernemers, bestuurders van gemeenten en onderwijsinstellingen in de regio Zwolle stonden stil bij de vraag wat de Miljoenennota voor de regio Zwolle betekent.

Marcel Klok, senior econoom van ING liet zien dat de economische groei in Nederland volgend jaar doorzet. Consumentenbestedingen zetten door en overheidsinvesteringen stimuleren de economische groei. Voor VNO-NCW regio Zwolle gaat het erom dat iedereen met elkaar perspectief geeft aan bedrijven en inwoners van de regio . Het kabinet zet daarvoor goede stappen. Kijk bijvoorbeeld naar investeringen in woningbouw en infrastructuur. Dat biedt ook kans voor onze regio.

Verdienvermogen bedrijfsleven overeind houden

Het is goed dat men de lasten voor burgers verlaagd. Dat is welgevallig voor de binnenlandse bestedingen en dus prachtig voor onze economie. Maar er is ook een andere kant die men wat VNO-NCW betreft ook moet benoemen. Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle: “Het is belangrijk dat het verdienend vermogen van het brede bedrijfsleven overeind blijft. Fiscaal beleid in combinatie met stevige looneisen zullen dit onder druk zetten. En het is juist dat verdienvermogen dat de basis legt onder onze welvaart en welzijn.”

Volgende stap

De regio Zwolle heeft nu de kans om de volgende stap te zetten. Het gaat erom dat we perspectief blijven geven aan bedrijven en werknemers. Voor VNO-NCW regio Zwolle houdt dat in dat we de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling op orde moeten houden. De Lange: “In de basis gaat het dan om drie dingen: we moeten investeren in onze infrastructuur en leefomgeving, blijven investeren in mensen en elke dag innoveren. Dat is regio Zwolle.”

Prinsjesdagcongres 2019

Het Prinsjesdagcongres 2019 regio Zwolle vond plaats op dinsdagmiddag 17 september in Odeon Zwolle en werd georganiseerd door VNO-NCW regio Zwolle, MarketingOost, MKB-Nederland Regio Zwolle, Regio Zwolle, ING in samenwerking met Zwolse Theaters. Het Prinsjesdagcongres trekt jaarlijks meer dan 200 ondernemers en bestuurders van gemeenten en onderwijsinstellingen.