Kritiek gedetineerde op coronabeleid PI

Van 16 Maart tot en met 31 maart mogen ingeslotenen geen bezoek ontvangen

ZWOLLE – Van 16 Maart tot en met 31 maart mogen ingeslotenen geen bezoek ontvangen. Dit gaat in tegen fundamentele en humane recht van de ingeslotenen.  De beslissing van DJI Zwolle om de Corona in te perken en mogelijk besmetting te voorkomen deugt niet.

Deze mag nooit en ten nimmer geschorst worden. Dit is bij wet verplicht, tevens is het de verantwoordelijkheid van de pi ingeslotenen in gelegenheid te stellen bezoek te kunnen ontvangen. In uitzonderlijke gevallen is het bezoek achter glas.
De pi heeft deze optie niet overwogen of aangeboden. Daarvoor in plaats DJI Zwolle beslist het recht van ingeslotenen te schenden.


Daarnaast denkt DJI het fundamentele en humane te kunnen rechtvaardigen dit te compenseren met €25 euro. Dit gebaar is niet alleen onmenselijk maar ook uiterst beledigend naar ingeslotenen voor enkele weken het bezoek is ontnomen staat haaks op het feit dat er arbeiders van buiten bedrijven wel het pand in en uit lopen.

Natuurlijk wil DJI zwolle graag op in en tegen in gaan het immers vanwege het dienen van eigen belangen de arbeiders betreden pand dagelijks om een sportzaal te komen aanleggen. Het kunnen aanleggen van mooi sportveld. Kan en mag nooit zwaarder wegen dan het humane belang en recht van ingeslotenen m.b.t familie bezoek.


A. Gevangenissen zijn er niet op gebouwd om een afstand van minimaal 1,5 meter afstand te bewaren.
B. De leefafdelingen nog het gangenstelsel nog de arbeidszalen zijn hier niet op ingericht.
C. Tot op heden zijn er voor ingeslotenen geen effectief voorzieningen getroffen m.b.t het inperken van het virus.

Afzender Gedetineerde.