Lichtvisie zorgt voor meer wegwijs en trots op Zwolle

#GEMEENTEZWOLLE
ZWOLLE- In 2030 is de binnenstad van Zwolle nog aantrekkelijker en gastvrijer voor inwoners en bezoekers, doordat gebouwen, straten en pleinen sfeervol zijn verlicht.
Door de verlichting wordt ook ’s avonds het historische karakter van de stad goed zichtbaar.

De Lichtvisie ‘LED Zwolle shine’ is gemaakt in opdracht van de raad en geeft hier de komende jaren invulling aan. De lichtvisie wordt ter bespreking aan de raad overgedragen.
Met twee thema’s; ‘Trots op Zwolle’ en ‘Wegwijs in Zwolle’ en daarbinnen zeven programma’s die daar uit voortkomen wordt hieraan invulling gegeven.
De Lichtvisie kwam tot stand mede door een uitgebreid participatietraject met inwoners van de binnenstad, jongeren en vertegenwoordigers van de maatschappelijke en culturele sector, de horeca en ondernemers. Ook het Natuurplatform, Zwolle Groenstad dachten mee.

Met het thema Wegwijs in Zwolle wordt beoogd om singels en de bruggen over de singels meer in eenheid te verlichten. Hierdoor ontstaan gastvrije entrees. Tot slot beschrijft de visie hoe je met aanstuurbare en duurzame verlichting, waarbij het lichtniveau wordt aangepast aan het uur van de avond en nacht.

De eerste projecten waarmee de gemeente in 2020 aan de slag wil zijn het maken van een lichtontwerp voor de Grote Kerk, het Stationsgebouw en een derde ontwerp. Realisatie zou dan direct daarna plaatsvinden.