Meer aandacht voor nazorg bij kanker

Ondersteuningsconsulenten Paula Huisman en Angela Diepman-Kloosterman
ZWOLLE – Mensen die leven met of na kanker ervaren vaak ingrijpende, soms blijvende gevolgen van hun ziekte en behandeling. Om die groep mensen en hun naasten te helpen bij het omgaan hiermee, introduceert Isala Oncologisch centrum de ondersteuningsconsulent.

Het inzetten van een ondersteuningsconsulent is een landelijk initiatief. Isala geeft op unieke wijze inhoud aan ondersteunende zorg door dit aan te bieden in Nazorgcentrum IntermeZZo. Steeds meer mensen overleven kanker

In 2017 leefden in Nederland bijna 600.000 mensen die in de tien jaar daarvoor de diagnose kanker hebben gekregen. Naar verwachting wordt deze groep de komende jaren groter: de 5-jaars overleving van patiënten die gediagnosticeerd werden is toegenomen over de afgelopen jaren. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Helaas ervaren mensen vaak ook na de medische behandeling nog klachten. Zorgverleners krijgen steeds vaker te maken met patiënten met kanker in de nazorgfase, wat kan leiden tot een stijging van de zorgvraag. 

Ondersteuningsconsulent

Om de patiënt ook in de fase na kanker zorg te kunnen bieden, zet Isala Oncologisch centrum de ondersteuningsconsulent in, een initiatief van Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) waarbij Care for cancer ook betrokken was. Een ondersteuningsconsulent is een ervaren oncologieverpleegkundige die in een andere setting met de patiënt en zijn naaste(n) bespreekt wat het betekent om te leven met kanker. In het gesprek gaat het over alle niet-medische zaken; de gevolgen van de ziekte en de behandeling voor het dagelijks leven. Denk aan vermoeidheid, emoties, relaties, seksualiteit en werk.
 
Samen beslissen
De ondersteuningsconsulent heeft korte lijnen met de regieverpleegkundigen in het ziekenhuis en kent het aanbod van zorg en ondersteuning in de regio. Zo nodig wijst zij de patiënt op de mogelijkheden van andere ondersteunende zorg zoals een fysiotherapeut, re-integratiecoach, psycholoog, et cetera. De patiënt bepaalt zelf welke ondersteuning, binnen of buiten het ziekenhuis, het beste bij hem of haar past.
 
Op een rustige locatie
Met de ondersteuningsconsulent slaat Isala Oncologisch centrum de daadwerkelijke brug tussen formele en informele zorg, omdat de spreekuren plaatsvinden in Nazorgcentrum IntermeZZo. IntermeZZo is gevestigd op loopafstand van Isala Zwolle, op een onlangs verbouwde, rustige locatie in het groen. IntermeZZo is nauw verbonden met het ziekenhuis en biedt (ex-)patiënten en hun naasten een luisterend oor, begeleiding en voorlichting.
Gasten kunnen gratis parkeren bij IntermeZZo.
 
Samen meer bereiken
Isala Oncologisch centrum, en Stichting Nazorgcentrum IntermeZZo, werken op het gebied van niet-medische ondersteuning van patiënten met kanker en hun naasten samen met Care for cancer (onderdeel van Allerzorg). Dankzij deze samenwerking biedt het ziekenhuis de patiënten de ondersteuningsconsulent en kan Isala Oncologisch centrum op een vernieuwende manier en als één van de koplopers in Nederland de huidige ondersteuning van kankerpatiënten verder optimaliseren.
 
Vergoeding
Gesprekken met de ondersteuningsconsulent starten bij IntermeZZo en kunnen naar wens telefonisch of eventueel thuis vervolgd worden. Op dit moment worden maximaal vijf consulten met de ondersteuningsconsulent vergoed vanuit de basisverzekering (wijkverpleging) via thuiszorgorganisatie Allerzorg. Voor voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten van IntermeZZo wordt een kleine bijdrage gevraagd wanneer een patiënt daar aan deelneemt.
 
Meer lezen over dit initiatief?
Ervaren oncologieverpleegkundigen Paula Huisman en Angela Diepman-Kloosterman vervullen de rol van ondersteuningsconsulent. Benieuwd wat zij kunnen betekenen voor de patiënt? Lees het interview met Paula.

Bezoek de website van Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker www.stichting-ook.nl (OOK) voor meer informatie.