Natuurherstel van Zwarte Water en Vecht

OVERIJSSEL- In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is gestart met de eerste werkzaamheden om de bijzondere natuur in het gebied te herstellen en te behouden.
Om de leefomstandigheden van de kievietsbloem te verbeteren, moeten de uiterwaarden van het Zwarte Water regelmatig overstromen.

Bij een tijdelijke overstroming komt er een dun laagje voedselrijk slib op de Kievitsbloemhooilanden te liggen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de kievitsbloemen. De bodem mag niet verzuren en uitdrogen. Het verzuren kunnen we voorkomen door de grondwaterstanden te verhogen. Daarnaast is het verhogen van de waterstand goed voor weidevogels en andere vogels.

Om de uiterwaarden natter te maken herstellen we poelen, sloten en kolken die zijn dichtgegroeid. Deze werkzaamheden zijn eind september gestart en worden uitgevoerd door aannemer Oosterhuis BV in opdracht van provincie Overijssel.
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Nu en de komende jaren zijn we aan de slag om de natuur in deze gebieden sterker te maken en te herstellen.
Meer informatie over het Natura 2000-programma vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000.