Op de bres voor bomen

Veel bomen op bouwplaatsen raken beschadigd

ZWOLLE – Vorige week maandagavond diende de fractie van D66 tijdens de raadsvergadering een motie in. Het doel daarvan is om bomen op bouwplaatsen beter te beschermen. Zij deed dit samen met de fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA.

Reden voor de motie was het rapport van Zwolle Groenstad dat concludeerde dat er veel bomen beschadigen of sneuvelen tijdens bouwwerkzaamheden.

D66 vindt het belangrijk dat er in Zwolle veel verschillende en sterke bomen zijn. “Bomen dragen bij aan de leefbaarheid van de stad, helpen tegen hittestress en spelen een belangrijke rol voor de natuur in Zwolle” geeft fractievoorzitter Sonja Paauw aan. Zwolle Groenstad heeft geconstateerd dat bomen tijdens bouwwerkzaamheden structureel beschadigd raken. Ook zijn ze nauwelijks beschermd. “In het rapport worden veel voorbeelden genoemd van dit soort situaties door de hele stad. Bijvoorbeeld het terrein van voormalig ziekenhuis de Weezenlanden, de Meppelenstraatweg, Gasthuisplein en Händellaan. Het is dus tijd voor actie” zegt Sonja.

D66 riep samen met de andere partijen het college op om dit najaar met informatie te komen over de stappen die zij gaat nemen. “Nu ontbreken toezicht en handhaving vanuit de gemeente en vindt er geen financiële compensatie plaats die recht doet aan de beschadigingen. Dit moet anders” aldus Sonja. De gemeenteraad heeft de motie maandagavond 17 juni aangenomen.