Open dag AZC’s

Nederlandse Asielzoekerscentra houden een open dag
 
 
 
ZWOLLE – In september houdt het AZC een open dag. Veel asielzoekerscentra openen hun deuren voor het publiek. Zij willen een beeld geven van het dagelijks leven op een azc. Ook stimuleren zij hiermee een treffen tussen Nederlanders en bewoners. 

De Open azc dag is een initiatief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het ministerie van Justitie & Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland. De landelijke open dag wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Vorig jaar trok de Open azc dag ruim 19.000 bezoekers.

Elkaar ontmoeten

Met het openstellen van de deuren van azc’s willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven. Ze willen bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Organisaties vertellen meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of terug naar het land van herkomst

Jubilea

De organisaties staan dit jaar stil bij hun jubilea. Samen met de IND bestaat het COA 25 jaar en behartigt VluchtelingenWerk Nederland al 40 jaar de belangen van asielzoekers en vluchtelingen.

Nationale Burendag

De Open azc dag vindt wederom plaats op Nationale Burendag. De organisaties willen hiermee benadrukken dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, ministerie van Justitie & Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland sluiten zich hier van harte bij aan.

Op www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de Open azc dag op zaterdag 28 september 2018 van 13.00 – 16.00 uur.