Over de veranderkracht van biodynamische landbouw voor een toekomstbestendige voedselketen

Al is de biodynamische beweging relatief klein, er gaat een grote veranderkracht van uit

ZWOLLE – De biodynamische sector groeit, blijkt uit de nieuwe Demeter Monitor 2019/2020. Zowel het areaal als het aantal handelaren en verwerkers neemt toe. 

Demeter-monitor-2019-2020.pdf 

Al is de biodynamische beweging relatief klein, er gaat een grote veranderkracht van uit. Dit richting de hele voedsel- en landbouwketen wegens voortdurende innovatie. Ook vanwege ontwikkeling voor een toekomstbestendige aanpak voor bodemleven, biodiversiteit en voedselkwaliteit. Hoe die veranderkracht werkt is te lezen in  de interviews voor de nieuwe internationale Demeter campagne You-Will-Grow .  Deze campagne gaat 28 september van start in en rond de biologische speciaalzaken.

Het biodynamische areaal is van 2015-2019 met 25% gegroeid naar 7852 hectare

Ook bij handels- en verwerkingsbedrijven groeit de interesse voor Demeter: het aantal licenties nam in 2019 toe van 76 naar 87 (14% groei) en het aantal contractverwerkers groeide van 38 naar 50 (32% groei). Wereldwijd zijn er 6.396 Demeter boerderijen in 56 landen, met samen 208.327 hectare, 3% meer dan een jaar eerder. Duitsland is verreweg de grootste speler met 45% van het areaal. Nederland staat op de 6e plaats na Duitsland, Frankrijk, Italië, India en Spanje. Dit blijkt uit de Demeter Monitor 2019/2020, een samenwerking van Stichting Demeter, BD Grondbeheer, BD-Vereniging, Warmonderhof en Kraaybeekerhof.

Ook handel zet zich in voor biodynamische waarden

Al is de omvang van de biodynamische sector klein (10% van de biologische landbouw en 0,4% van totale landbouw in Nederland), de veranderkracht die er vanuit gaat is groot. Interviews met boeren in de Demeter Monitor maken die vernieuwende aanpak zichtbaar. Dat deze sector op ontwikkeling is gericht, blijkt ook uit de Collegiale Toetsing waar Demeter boeren al ruim 10 jaar aan meedoen. In groepen van vier tot zes bedrijven denken ze met elkaar mee over het streven naar biodynamische kernwaarden op de boerderij. Sinds 1 april 2020 zijn ook voor handelaren en verwerkers     ‘Distributie-voorwaarden’  vastgelegd: elk bedrijf moet een meerjaren-ontwikkelingsplan maken, dat onder andere ingaat op het streven naar een zo regionaal mogelijke handelsstroom en langjarige relaties in de keten, zo wordt in de Demeter Monitor beschreven.

Internationale campagne You Will Grow

De portretten in deze Monitor zijn onderdeel van de nieuwe internationale Demeter campagne You-Will-Grow . Deze zet het ontwikkelingsgerichte karakter van de biodynamische beweging in de schijnwerpers. Posters met teksten als ‘Eet meer toekomst’, ‘Eet meer passie’ en ‘Eet meer intuïtie’ laten zien dat je via de aankoop van je voedsel kunt bouwen aan een mooiere wereld. Op 28 september gaat de campagne in biologische speciaalzaken van start.

De biodynamische sector vervult een grote rol bij het ontwikkelen van de landbouw van de toekomst, een natuurinclusieve kringlooplandbouw die zich richt op waarden die maatschappelijk van belang zijn.

Bij boerderij Vliervelden, met natuur én woningbouw, wordt 25 sept een Odin winkel geopend

Tom Saat en Tineke van den Berg zijn in 1996 gestart met de Stadsboerderij Almere, een biodynamisch gemengd bedrijf met ca 160 hectare (zie interview in Demeter Monitor). Sinds 2017 hebben ze een tweede locatie opgezet: natuurboerderij Vliervelden in Almere Oosterwold (40 ha) waarop 28 woningen worden gebouwd. Tom Saat: “Vanaf het begin voelden wij aan dat de verbinding tussen burgers en boeren nodig was. Varen op je innerlijk kompas is voor mij de essentie van biodynamische landbouw.”

Op 25 september vindt om 15 uur op Boerderij Vliervelden een kleine (i.v.m., corona) feestelijke opening plaats van een nieuw concept boerderijwinkel door Foodcoöp. Odin. Aanmelden via communicatie@odin.nl

Meer informatie over activiteiten is te vinden op https://www.stichtingdemeter.nl/