Overijssel en regio’s in gesprek met minister over N35: ‘stap in de goede richting’

De Tweede Kamer heeft eind 2019 bij de minister erop aangedrongen om met de provincie Overijssel in gesprek te gaan over de verdere planning van de N35

ZWOLLE – De uitkomsten van het gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) over de N35 zijn een stap in de goede richting.

Gedeputeerde Bert Boerman en regiovoorzitters Peter Snijders (Regio Zwolle) en Onno van Veldhuizen (Regio Twente) spraken met de minister over de aanpak van de Rijksweg.

“Tijdens het gesprek trof ik een welwillende minister die bereid is om samen te kijken naar een oplossing. In oktober spreken wij elkaar opnieuw zodat we later dit jaar een besluit kunnen nemen over de aanpak”, aldus gedeputeerde Boerman.

De Tweede Kamer heeft bij de minister erop aangedrongen om met de provincie Overijssel in gesprek te gaan over de verdere planning van de N35. Dit was eind 2019. De Rijksweg verbindt de twee economische topregio’s in Oost-Nederland. Regiovoorzitters Peter Snijders en Onno van Veldhuizen namen daarom ook deel aan het gesprek met de minister.
Zij onderstrepen het belang van een goede verbinding die geschikt is voor grote aantallen weggebruikers. Deze zijn nu en in de toekomst van deze verbinding afhankelijk.

Knelpunten groter dan tot nu toe aangenomen

Het ministerie van I&W heeft samen met de provincie Overijssel een recent onderzoek laten uitvoeren. Daaruit kwam naar voren dat de knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid groot zijn. Nog groter dan tot nu toe werd aangenomen. Het verdiepend onderzoek laat daar iets van zien. De inrichting van de N35 tussen Zwolle en Twente is niet geschikt voor grote aantallen auto’s en vrachtauto’s. Nu en in de toekomst van deze Rijksweg maken er te veel gebruik van.

Het is nu nog 2×1 rijbaan met verkeerslichten, zijwegen en 80 km/uur. Dit zorgt de komende jaren voor steeds meer verkeersongevallen, filevorming en vertragingen. Ook zorgt dit voor extra uitstoot van uitlaatgassen en een nog verdere aantasting van de leefomgeving van omwonenden.

2×2 rijbanen beste optie

Om alle knelpunten voor de lange termijn in één keer goed aan te pakken, is de verbreding naar 2×2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 kilometer per uur de beste optie, blijkt uit het verdiepend onderzoek van het Rijk. De globale kosten hiervoor worden nu geraamd op 475 tot 500 miljoen euro.

De provincie Overijssel heeft aangeboden 120 miljoen euro mee te financieren in dit rijksproject. Daarnaast is onderzocht of ook andere maatregelen dan de verbreding van de N35 een oplossing bieden voor de capaciteits- en veiligheidsknelpunten. Denk aan het uitbreiden van het aantal rijstroken rond verkeerslichten, aanleg van intelligente verkeerslichten en pechvakken of ongelijkvloerse kruisingen. Dergelijke maatregelen blijken slechts een beperkte oplossing te bieden.