Project IJsseldijk Zwolle-Olst de markt op

Slimmer en beter voor een veilige IJsseldijk

ZWOLLE – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is gestart met de Europese aanbesteding van het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. De voorbereiding én de uitvoering van het project zet het waterschap gelijktijdig in de markt. Marktpartijen kunnen zich vanaf 9 oktober melden om deel te nemen aan deze aanbesteding.

Begin 2017 startte WDODelta met het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. Met dit project wordt bijna dertig kilometer dijk versterkt. In september is door het Algemeen Bestuur het Voorkeursalternatief vastgesteld. Samen met verschillende partijen en bewoners is de afgelopen drie jaar bepaald hoe het plan er op hoofdlijnen uit komt te zien.

Samen aan de slag

In plaats van met een compleet uitgewerkt ontwerp (bestek) naar een marktpartij te gaan, wil het waterschap met de markt samen werken aan het ontwerp. Zij wil samen bedenken hoe het werk het beste kan worden uitgevoerd. Zo brengt men kennis van ontwerpen, uitvoering en fasering vroeg in het project in.

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen: “Het waterschap zoekt naar een samenwerkingspartner, die oog heeft voor kwaliteit en een verantwoord kostenniveau. We zoeken daarom een marktpartij die veel bijdraagt aan het bereiken van onze projectdoelstellingen en tijdens het project ons motto ‘in verbinding met de omgeving’ in de genen meedraagt.”

In het voorjaar van 2020 verwacht het waterschap de juiste marktpartij gevonden te hebben. Vervolgens werken zij samen met bedrijven, bewoners en overheden in de periode 2020-2022 de dijkversterking verder in detail uit. Naar verwachting gaat vanaf 2023 de schop in de grond.

Dijkversterking Zwolle-Olst

Partijen versterken de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is in 2017 dit dijkversterkingsproject gestart met een verkenning naar de beste oplossingsrichting. Hiermee werken ze verder aan een veilige en mooie IJsseldijk en houdt iedereen droge voeten.

Hoogwaterbeschermprogramma

De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt zijn. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren. Meer informatie op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.