Samenwerken organisaties

Hoe kunnen formele – en informele organisaties op een goede manier met elkaar samenwerken ?

ZWOLLE – In het voorjaar hebben organisaties in Zwolle samen nagedacht over het samenspel in de gemeente. Hoe kunnen formele – en informele organisaties op een goede manier met elkaar samenwerken?

Alle inbreng van formele – en informele organisaties is nu verwerkt in een nota, waar de gemeenteraad uiteindelijk over moet beslissen. De kerken kunnen en mogen een ongevraagd advies uitbrengen. De gemeente kan zelf bepalen wat zij met het advies van de kerken doet.

Komende week buigt de Participatieraad zich over de nota. Op 28 november nodigen de organisaties iedereen uit om samen na te denken over een advies richting gemeente. De kerken in Zwolle, met de meeste vrijwilligers op veel verschillende terreinen, spelen een belangrijke rol in de stad Zwolle. Daarom nodigen zij ook de christelijke organisaties uit. Veel vrijwilligers werken namelijk bij een christelijke organisatie. 

Wanneer ?   28 november 2019 Waar ?  Dominicanenklooster Zwolle Hoe laat ? 20.00 uur – 22.00 uur Opgave bij  gastvrijlevenzwolle@gmail.com