Signalen onveiligheid bij Talentenplein

Swollwacht stelt vragen over de veiligheid bij het Talentenplein

ZWOLLE – Fractie Swollwacht kreeg onlangs signalen over gevoelens van onveiligheid bij omwonenden – vooral van studenten – met betrekking tot het project Convident.

Tevens geven zij aan nog steeds geen informatie te ontvangen m.b.t. de voortgang van het project. Convident is een project dat de Fractie steunt, mits er aan alle voorwaarden van de aangenomen motie Vreemd wordt voldaan (maart 2020). Daarom vinden ze het belangrijk hiervoor aandacht te blijven vragen.

Vragen aan college

Raadslid Evelina Bijleveld, onder wie de opvolging over de gang van zaken rond Convident valt, zag genoeg aanleiding om de volgende vragen artikel 45 vragen aan het College te stellen.

1. Klopt het dat omwonenden nog steeds geen informatie hebben ontvangen over (de voortgang van) het project Convident? Zo ja, waarom niet?

2. Wij krijgen o.a. het volgende signaal: “Wij voelen ons als studenten alweer gepasseerd en niet betrokken”. Hoe duidt het College dit signaal?

3. Tijdens de bijeenkomst in de Belgische Keizer vorig jaar hebben omwonenden aangegeven dat er een duidelijk plan moet komen m.b.t beveiliging. Nu hebben de omwonenden hier niets meer van vernomen en zijn zij ten zeerste verbaasd om te lezen dat er een bestemmingsplan is ingediend.

4. Kan het College aangeven hoe zij de motie Vreemd aan de orde van de dag van 9 maart onder de aandacht van de initiatiefnemers heeft gebracht? Of geïnstrueerd heeft om tot een goede afstemming met betrokkenen, Tactus en omwonenden te komen met als doel de intenties te laten landen tot een succesvol geheel?

5. Er is door de initiatiefnemers gezegd tegen omwonenden dat bij problemen ’s nachts de beveiliging van Tactus erbij gehaald dient te worden. Tactus zelf geeft aan zoveel als hen mogelijk is verantwoording te nemen voor de beheersbaarheid op het plein. Zoals rondes lopen en hulpdiensten bellen, indien dit nodig is.

Beveiliging

Echter, zij kunnen niet te hulp schieten bij een incident en niet ter plaatse komen s ‘nachts, omdat zij niet van hun locatie af mogen. Is het College hiervan op de hoogte? Hoe wordt de veiligheid ‘s nachts dan wel gewaarborgd op het Talentenplein? En: acht zij dit voldoende?

De Fractie van Swollwacht blijft luisteren naar de signalen van de omwonenden van het Talentenplein en zal verdere ontwikkelingen rond het project Convident op de voet volgen.