Startbijeenkomst Ontmoetingshuis in Theodorakapel

Volop devotie in het Ontmoetingshuis Moderne Devotie

ZWOLLE – Binnenkort start het Ontmoetingshuis Moderne Devotie haar bijeenkomsten in de Theodorakapel aan de Harm Smeengekade, bij de Nieuwe Haven. Op een feestelijke manier neemt men de nieuwe locatie in gebruik.

Op dinsdag 17 september om 17.15 uur heet een Zuster van Liefde de deelnemers hartelijke welkom in de Kapel. Er is dan gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor bijvoorbeeld een dierbare, even stil te zijn, of te luisteren naar rustige muziek. Aan het eind van deze inloop leest iemand een gedicht voor met de titel “ Toewijding vol liefde “.

Om 18.00 uur begint er dan een gemeenschappelijke maaltijd. Rond 19.00 uur start het programma van de avond, met een bijzondere gast. Dit is Jacques Koekkoek. Hij heeft een nieuw boek geschreven, met overdenkingen bij de Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Thomas a Kempis wordt gezien als de belangrijkste en bekendste Moderne Devoot. Ongetwijfeld was Thomas op de hoogte van het klooster van de Moderne Devotie op de plek van de Theodorakapel.

Rond 20.30 uur sluit men de avond af in de Kapel.

Voor deze avond zijn de bewoners van de Kamperpoort speciaal uitgenodigd, om kennis te maken met het Ontmoetingshuis en met de Theodorakapel. Een ieder kan zich aanmelden voor de Inloop, en/of de Maaltijd, het Hoofdprogramma en/of de Sluiting.

Graag opgave via ; www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl , uiterlijk 15 september. Als u mee wilt eten graag opgave en betaling voor 11 september, i.v.m. de catering.